Helsenorge

Innovativ korona-studie starter i Kongsberg

Kongsberg sykehus starter en forskningsstudie sammen med fastleger hvor de skal undersøke hva som skjer med luktesansen under en covid-19/korona-infeksjon.

Deler av prosjektgruppen som er ansatt ved Kongsberg sykehus: Gernot Ernst og Cecilie Figenschou.

Det finnes ingen kjente tilsvarende studier på dette. Resultatene kan bli svært viktige fremover i oppfølging av pasienter med mistanke om covid-19-infeksjon.

Samarbeider med fastleger

 
Gernot Ernst og hans forskningsgruppe forsker til daglig på luktesans ved kroniske smerter og på funksjonen av luktesans ved nedsatt bevissthet.

Nå skal de i samarbeid med fastleger forske på endring i luktesans hos personer med mistanke om korona-smitte.
 
- Funksjonen av luktesans hos mennesker er undervurdert og er for lite undersøkt, sier prosjektleder Gernot Ernst.

- Viktig forskningsdugnad

 
Ernst og forskningsteamet hans har brukt kunnskapen om luktesans til å utvikle et enkelt spørreskjema.

Skjemaet skal brukes under telefononintervjuer for å teste luktesansen hos personer med mistanken om infeksjon.

200 personer er beregnet til å delta i studien og de første resultatene er forventet å komme allerede i juni i år.
 
- Dette er en viktig forskningsdugnad som vil ha betydning for mange, sier prosjektleder Gernot Ernst.

Forskningsgruppens medlemmer:

  • Prosjektleder og overlege Gernot Ernst (Kongsberg sykehus)
  • Spesialsykepleier Cecilie Figenschou (Kongsberg sykehus)
  • Fastlege og spesialist i allmennmedisin Nadja Ernst-Zahirovic (Klokkerbakken/Telegrafen legekontor)
  • Professor Uta Sailer (Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo)