Helsenorge

Kan bli smittet av bading i Oslofjorden

Forskning fra Bærum sykehus viser at det er mulighet for å bli smittet av ESBL-bakterier i forbindelse med bading.

Silje og veiledere: Truls Leegaard, Arne Søraas, doktoranden Silje B Jørgensen, Pål A. Jenum (Arnfinn Sundsfjord fraværende)

​Silje Bakken Jørgensen disputerte for PhD-graden 13. november med sin avhandling "Extended-spectrum β-lactamases - aspects on human carriage and distribution in aquatic environments".

Arbeidet springer ut fra Avdeling for laboratoriemedisin, Seksjon for medisinsk mikrobiologi Bærum hvor hun i fire år jobbet som doktorgradsstipendiat.

Antibiotikaresistens er en av vår tids største medisinske utfordringer. Problemet omfatter hele kloden, og påvirkes av faktorer knyttet til medisinsk behandling av mennesker og dyr, men også matproduksjon, vannsikkerhet, sanitærforhold, handel, turisme og industri.

E. coli-bakterien og andre lignende tarmbakterier fins hos både dyr og mennesker, og forårsaker ofte infeksjoner. Bakteriene har utviklet resistensmekanismer av typen ESBL (ekstendert-spektrum β-laktamaser), som gjør dem motstandsdyktige mot mange av de vanligste typene av antibiotika. Dette har ført til at infeksjoner i urinveier, buk og blodbane er blitt vanskeligere å behandle enn før.

Målet for denne avhandlingen var å frembringe kunnskap om forekomst og spredning av ESBL-produserende bakterier mellom mennesker, avløpsvann og vann ved badestrender i Oslo og Akershus.
Personer som hadde fått diaré etter reise til Asia hadde særlig høy risiko for ESBL-bærerskap (56 %).

Potensielle risikofaktorer for tarmbærerskap med resistente bakterier ble undersøkt blant pasienter med urinveisinfeksjon rekruttert fra Bærum. Pasientene ble fulgt i tre år for å se hvor lenge bærerskapet varer og
15 % var fortsatt bærere etter tre år.

Varigheten av bærerskap var først og fremst avhengig av egenskaper ved bakterien snarere enn av verten. Vi tok også prøver fra kloakkrenseanlegg og badestrender og sammenlignet det genetiske «fingeravtrykket» til bakterier fra ulike kilder. Da fant vi at ESBL-bakterier som forårsaker urinveisinfeksjoner var til stede i alle prøvene fra avløpsvann, og i 40 % av prøvene fra badeplasser. Muligheten er dermed til stede for at mennesker kan bli smittet av ESBL-bakterier i forbindelse med bading.

Resultatet fra undersøkelsene kan bidra til nye anbefalinger for smittevern i helsetjenesten, og forbedret overvåkning av antibiotikaresistens.