Helsenorge

Klarsignal for nytt sykehus

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen.

Direktører i Vestre Viken foran skisse av det nye sykehuset på Brakerøya
Fornøyde: F.v.: Prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen, administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, direktør fag Halfdan Aass, klinikkdirektør Drammen sykehus Britt Eidsvoll og direktør for administrasjon og samfunnskontakt Finn Egil Holm.

​Styret i Helse Sør-Øst vedtok torsdag ettermiddag forprosjektrapporten for det nye sykehuset i Drammen.

- Vi er veldig glade og fornøyde i dag.  Dermed er også det siste vedtaket nå på plass før vi kan starte byggingen på Brakerøya, sier administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Sommervoll påpeker at nytt sykehus etableres i et kommunikasjonsknutepunkt med god offentlig kommunikasjon, både med hensyn til nærhet til jernbane og buss. Tomten legger til rette for etablering av gode utearealer med gangstier og grøntareal for både sykehusets pasienter, besøkende, ansatte og byens beboere.

- I dette prosjektet legges det til rette for god samhandling med de andre behandlingsstedene i helseforetaket, med andre sykehus og kommunehelsetjenesten, sier Sommervoll og peker på at Helseparken, som etableres nær sykehuset, legger et godt grunnlag for å understøtte og videreutvikle samarbeidet mellom sykehuset og kommunale helsetjenester, utdanningsinstitusjoner og annen helserelatert næring.

I vedtaket som nå er gjort, legges det til grunn at prosjektet gjennomføres slik at sykehuset kan tas i bruk før sommeren 2025.

Forprosjektet inneholder detaljerte beskrivelser av innholdet i det nye sykehuset og selve prosjektet. Sykehusets struktur og logistikk, både vertikalt og horisontalt, er utviklet for fleksibilitet i videre prosjektutvikling fram til byggestart og for fremtidig ombygging og utvidelse. Totalt areal er i forprosjektet 122.000 m². Det er også tilrettelagt for en mulig utvidelse av sykehuset på relevante steder med tanke på funksjon på ca. 40.000 m².

Les forprosjektrapporten.

Vedtak i Stortinget

Det var Stortinget som i juni 2017 vedtok at det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik, og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Videre at det skal etableres stråleterapi i det nye sykehuset og at det skal ha integrerte lokaler for psykiatri. Stortinget vedtok også at det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Prislappen for det nye sykehuset blir på like under 10 milliarder kroner. (2017-kroner)

Rivearbeid starter til uka

- I og med dagens vedtak holder vi fremdriftsplanen for prosjektet, sier direktør for administrasjon og samfunnskontakt, Finn Egil Holm. Rivearbeidene på tomta vil starte allerede til uka. Dette vil imidlertid ikke synes noe særlig for omgivelsene i første omgang, all den tid man først vil starte med å demontere innvendige tekniske anlegg, legger han til.