HELSENORGE

MR-maskin blir et stort løft for Kongsberg sykehus

I løpet av november håper Kongsberg sykehus på å ha den nye MR-maskinen i drift. Nå starter jobben med å rekruttere mannskap til å håndtere nyinvesteringen.

Seksjonsleder Silje Renate Laland og avdelingsoverlege Stian Kristoffersen
Seksjonsleder Silje Renate Laland og avdelingsoverlege Stian Kristoffersen mener MR blir et stort løft for Kongsberg sykehus.

Styret i Vestre Viken helseforetak vedtok i august i fjor at Kongsberg sykehus får investere i en MR-maskin.

I dag er det slik at pasientene må fraktes til Drammen sykehus for å gjennomføre MR-undersøkelse. Når Kongsberg sykehus får egen MR, så sparer pasientene og helseforetaket tid og transport, og det er bedre for pasientsikkerheten.

- I tillegg løfter det sykehuset ved å kunne tilby dette diagnoseverktøyet i repertoaret, og det gir et likeverdig tilbud i hele helseforetaket, sa klinikkdirektør Stein-Are Agledal da nyheten ble kjent i fjor.

SE VIDEO UNDER​:

 

Oppstart i løpet av november

Selve MR-maskinen koster cirka 15 millioner kroner. I tillegg kommer utgifter til ombygging av lokalene slik at de er tilpasset driften av MR-prosjektet.

- Slik det ser ut nå, skal vi være klare til å sette MR i drift i løpet av november forteller seksjonsleder Silje Renate Laland i avdeling for bildediagnostikk på Kongsberg sykehus.

- Det betyr mye for fagmiljøet på Kongsberg at vi nå får et fullverdig tilbud på seksjonen. Nå starter jobben med å rekruttering av nytt personell og lære opp de vi har i dag. Vi er utrolig fornøyd med at investeringen nå kommer på plass, forteller Laland, som poengterer at de samarbeider tett med MR-miljøet på Drammen sykehus.

Viktig å få tak i kvalifisert personell

Seksjonslederen forteller at de nå lyser ut ledige stillinger som skal jobbe med MR-maskinen.

- Vi søker etter to nye radiologer og to radiografer. Disse kommer i tillegg til de vi har i avdelingen i dag, forteller Laland.

MR på Kongsberg skal driftes på dagtid mandag til fredag, men dette kan endres og muligens utvides på sikt.

- Det har vært snakket om MR i mange år. Nå kommer det endelig på plass, smiler seksjonslederen.

Kristin Jørgensen

Radiograf Kristin Jørgensen gleder seg til å få MR på plass

- Spennende arbeidsoppgaver og godt miljø

Kristin Jørgensen er radiograf i avdeling for bildediagnostikk på Kongsberg sykehus. Hun har jobbet på lokalsykehuset siden 2015, og trives veldig godt.

- Her har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver. Du må like å jobbe selvstendig og være løsningsorientert, siden vi er alene på vakt. Det er et nært og tett samarbeid mellom avdelinger og andre ansatte på sykehuset, forteller Jørgensen.
Hun har erfaring fra MR både fra sykehuset i Harstad og Ullevål sykehus, og får nå opplæring gjennom hospitering på Drammen sykehus.
- Dette blir et løft for Kongsberg sykehus og vi gleder oss veldig til å få MR på plass. Nå kan vi tilby et fullt diagnostisk tilbud, forteller radiografen.

- Bevis på at det satses på Kongsberg sykehus

Stian Kristoffersen er avdelingsoverlege på medisinsk avdeling på Kongsberg sykehus. Han ser på investeringen i en MR-maskin som et sterkt signal om at det satses på lokalsykehuset.

Avdelingsoverlege Stian Kristoffersen.

Avdelingsoverlege Stian Kristoffersen.

- Det er bra for pasientene – og veldig positivt for lokalsykehuset. Og for å være ærlig: Et MR-tilbud er noe som hører hjemme på et sykehus. Det gir et mer komplett tilbud – og løfter statusen for Kongsberg sykehus. Noe som kan gjøre det ennå mer attraktivt å jobbe her. Det gir et godt signal til potensielle medarbeidere at det satses på Kongsberg sykehus, mener Stian Kristoffersen.

Betyr mye for fagmiljøet

At investeringen betyr mye for fagmiljøet, bekrefter Wesley Caple, som er klinikkdirektør for Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken.

- Det betyr mye for befolkningen i Kongsbergområdet og gir oss mulighet til å gi et enda bedre tilbud lokalt. Så betyr det naturligvis mye for fagmiljøet på Kongsberg sykehus. Med en MR i eget hus vil vi kunne gi et mer helhetlig, raskere og faglig riktig tilbud til våre pasienter - i nærheten av der de bor. En samlet fagkompetanse på tvers av Vestre Viken vil sikre at dette tilbud blir av høyeste kvalitet. Samtidig gir det fagmiljøet flere faglige utfordringer, forteller Wesley Caple.

Se de ledige stillingene her:

- Overlege radiologi
- Modalitetsansvarlig radiograf MR
- Radiograf med MR-kompetanse