HELSENORGE

Ny avdelingsleder gikk rett i krigen mot korona

Som fersk avdelingsleder ved Bærum sykehus fikk Heidi Ugreninov en mildt sagt annerledes start i sin nye jobb.

Heidi Ugreninov er ny avdelingsleder for AIO-avdelingen på Bærum sykehus.
Heidi Ugreninov er ny avdelingsleder for AIO-avdelingen på Bærum sykehus.

- Det var rett ut i "krigen", sier Heidi Ugreninovmed et smil.

Hun begynte som avdelingssjef for AIO (anestesi, intensiv og operasjon) ved Bærum sykehus i februar.

Heidi kommer fra stillingen som avdelingsleder på Oslo universitetssykehus ved nyfødt intensiv avdeling og har flere års erfaring som leder i spesialisthelsetjenesten.

Bratt læringskurve

- Hele avdelingen og organisasjonen var ny for meg. Jeg kjente ingen, og min opprinnelige plan var  å bruke den første tiden til å bli kjent med nye kolleger,  få oversikt og sette meg inn i virksomheten. Denne planen måtte raskt vike for beredskapsarbeid for å få best mulig kontroll over situasjonene rundt koronapandemien, forteller hun.

- Det var mange ting jeg hadde planlagt å gå i gang med, men jeg måtte omdisponere tiden og ha full fokus på Covid-19-situasjonen. Planen om å bli kjent med organisasjonen gjennom medarbeiderne for blant annet å sikre at avgjørelser kunne tas ut fra denne forutsetningen ble brått endret  til at jeg daglig måtte ta beslutninger og gjøre større endringer.  Det vi hadde planlagt en dag var ikke gyldig neste dag. Det var utfordrende. Særlig når jeg ikke kjente godt nok til hvordan avdelingen fungerte i det daglige. Men avdelingen har mange dyktige ledere som jeg lente meg tungt på og jeg synes vi håndterte - og håndterer - situasjonen godt, sier den nye avdelingslederen.

Upopulære avgjørelser

- Dagene ble veldig annerledes da det stod på som verst. Og jeg må virkelig berømme flotte kolleger som ble pålagt arbeidsoppgaver de vanligvis ikke gjør eller var kjent med. Jeg måtte blant annet omdisponere operasjonssykepleiere og anestesipersonale til oppgaver på intensiv. Sende sykepleiere som til vanlig jobber på postoperativt til medisinsk avdeling der de måtte ivareta våre pasienter som ikke fikk plass på intensiven.  Jeg måtte rett og slett ta en del upopulære avgjørelser på overordnet nivå, men opplever at dette likevel har gått rimelig fint, takket være den gode beredskapsledelsen vi fikk på plass.

- Det som har vært positivt er at jeg har blitt mye raskere og bedre kjent med mine kolleger enn hva jeg hadde forestilt meg, om enn på en litt annen måte. I stedet for å bli kjent med den nye arbeidsplassen og lære meg organisasjonen ble det rett i ulike beslutningsprosesser, forteller hun.

Har kostet mye

- Som leder er jeg smertelig klar over at dette har kostet mye for våre kjempedyktige ansatte som har strukket seg langt ut over det som er forventet. Og det er jo ikke slik at når den siste pasienten forlater intensivavdelingen så er vi «freshe» alle mann. Vi må bruke god tid for å hente oss skikkelig inn. Og jeg tror nok mye av høsten går før avdelingen er skikkelig restituert, sier hun videre.

Heidi Ugreninov ny leder AIO Bærum sykehus

NY LEDER. Heidi Ugreninov fikk en uvanlig start i sin nye jobb. Her sammen med operasjonssykepleier Tom Erik Westgård, her som slusevakt på intensivavdelingen.

Ikke i mål

- Vi er fortsatt i gul beredskap og intensivkapasiteten vår er tungt belastet. Vi er nødt til å holde ut denne ekstra-etappen før alt normaliseres. I en normalsituasjon ville  vi kunne hentet vikarer fra utlandet, dette har vært veldig begrenset under pandemien.
De fleste pasienter på intensiv er øyeblikkelig hjelp og vi kan derfor ikke planlegge med særlig redusert aktivitet i sommer, poengterer Heidi.

Oppsummert har jeg lært masse om avdelingen på kort tid og det var nesten litt absurd å nylig hilse på anestesisykepleierne på deres fagdag, det kjennes jo ut som om jeg har vært her veldig lenge, sier Heidi Ugreninov, som fremover håper å kunne fokusere mer på  kvalitets -og fagutvikling, forskning samt bygge et godt fundament slik at vi får en mest mulig robust avdeling.

SKI OG BÅT. Langrenn og båtliv er viktig adspredelser i fritiden for Heidi Ugreninov.

SKI OG BÅT. Langrenn og båtliv er viktig adspredelser i fritiden for Heidi Ugreninov. (Foto: privat)

- Hva gjør du i fritiden?
- På vinteren blir det ut i skisporet. Jeg elsker å gå på ski. På sommeren blir det mye turer i naturen og ikke minst båtliv, forteller den nye avdelingslederen.