HELSENORGE

Ny fagdirektør ansatt i Vestre Viken

Ulrich Spreng (47) er ansatt som fagdirektør i Vestre Viken og tiltrer stillingen ved årsskiftet.

Spreng er anestesilege med doktorgrad i smertebehandling og har i tillegg en mastergrad i helseadministrasjon og topplederprogrammet.

Han har vært overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål og lege i spesialisering ved blant annet Rikshospitalet og Bærum sykehus.

I perioden 2012 - 2018 var han avdelingssjef ved Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus. Han er nå ansatt som Director i Consulting i konsulentselskapet Deloitte.

Stor faglig tyngde

– Ulrich Spreng har bakgrunn og erfaring fra flere helseforetak og andre typer virksomheter, samtidig som han har kjennskap til Vestre Viken. Han har stor faglig tyngde og har oppnådd gode resultater som leder. I tillegg har han kunnskap innenfor analyse og utviklingsarbeid. Dette har vi vektlagt i forbindelse med ansettelsen av ny fagdirektør, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken.

Portrettfoto av Ulrich Spreng.

Ulrich Spreng er ansatt som fagdirektør i Vestre Viken.