Helsenorge

Ny hverdag med smittevask og økt anerkjennelse

Nå som alle opplever en risiko for Covid-19-smitte, er viktigheten av renholdernes arbeid enda tydeligere.

Renholder Mirley Velasco er klar for en ny dag på jobb.

​Kjersti Lohne Enersen har full kontroll – så langt det er mulig i en travel korona-situasjon.

Hun er avdelingssjef for renhold og tekstil i Vestre Viken. Sammen med over 200 medarbeidere har de ansvar for å gjøre hverdagen trygg for pasienter og rundt 9500 ansatte. For avdelingssjef Enersen og de andre lederne, er det nå viktigere enn noen gang å planlegge og være i forkant av situasjonen. 

 - Hvis korona-situasjonen blir enda mer alvorlig, må detaljene være på plass i forkant - og det har vi, sier Enersen.

Dobling i smittevask

Avdelingssjef Enersen er stolt over medarbeiderne sine. Hun forteller at det det gikk veldig bra å legge om bemanningen fra normal situasjon til døgnbemanningen som er i dag. I løpet av kort tid fikk hun og kollegene organisert renhold på nattetid og gjort smittevern til en stor del av arbeidsdagen.

Samarbeidet er tett mellom avdelingssjefen, de lokale seksjonslederne og renholderne. Det meste handler om smittevask med Virkon eller hydrogenperoksid, sier hun. - Når vi sammenligner antall smittevask i mars 2019 med mars 2020, har vi fått mer enn en dobling!

Trygt for pasienter og ansatte

Det viktigste for renholderne er å gi trygghet og skape trivsel for ansatte og pasienter. Intense arbeidsdager med høy beredskap for smittevern, blir møtte av renholderne med høy kompetanse og god arbeidsmoral. - De kan jobben sin, understreker avdelingssjefen Enersen. 

Renholderne vet at de gjør en viktig og grunnleggende jobb for å sikre at sykehuset er trygt å være på for både pasienter og ansatte. - Når folk klapper for alle helsearbeiderne, vet renholderne at de også klapper for dem, forteller avdelingslingssjef for renhold og tekstil Kjersti Lohne Enersen. 

Enersen avslutter med å si:
- Alle trenger en stor takk for innsatsen som de har gjort de siste ukene! For renholderne blir det også litt ekstra påskegodteri på pauserommet - selvfølgelig servert på en Covid-19-sikker måte.