HELSENORGE

Ny klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus

Lukas Månsson er ansatt som ny klinikkdirektør for Kongsberg sykehus i Vestre Viken HF.

Lukas Månsson.

Ny klinikkdirektør for Kongsberg sykehus, Lukas Månsson.

Lukas Månsson (49) kommer fra stillingen som sjef for ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus. Han leder også ortopedene ved Kongsberg sykehus.

Jeg er veldig glad for at Lukas har takket ja til jobben som klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus. Han er nytenkende, samtidig kjenner han både Vestre Viken og Kongsberg godt fra før. Lukas blir et verdifullt tilskudd til laget, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF.

Månsson har jobbet ved Drammen sykehus siden 2005. Siden 2018 har han også vært sjef for ortopedene ved Kongsberg sykehus.

Fra før har jeg vært fast på Kongsberg en dag i uken. Nå får jeg anledning til å være der hver enste dag. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med menneskene på og rundt sykehuset, sier Månsson.

Månsson er utdannet doktor ved Karolinska Institutet i Sverige. Han har også utgitt flere forskningsartikler.

Å lede lokalsykehuset i teknologibyen Kongsberg er noe jeg gleder meg veldig til. Jeg ønsker å videreføre den positive utviklingen med styrket pasienttilbud og modernisering som sykehuset nå er inne i, sier Månsson.

Han trekker frem sine personlige verdier hjelpsomhet, åpenhet og rasjonalitet som tre viktige faktorer når han nå skal inn i stillingen som klinikkdirektør.

Det er ennå ikke avklart når Månsson tiltrer, men det blir senest innen 1. mai 2022.