HELSENORGE

Ny og enkel guide til helsevesenet

Møtet med helsevesenet kan være en utfordring for en som ikke er oppvokst i Norge, og som ikke behersker språket.

Det er mange ukjente ord og begreper som kan være vanskelige å forstå, særlig når man skal ta til seg informasjon på et annet språk enn eget morsmål. For mange kan dessuten muntlig og visuell kommunikasjon være lettere å forstå enn skriftlige budskap.

LHL Internasjonal har laget en informasjonsfilm om helsevesenet som nå er oversatt til somali. Filmen «Guide til norsk helsevesen» skal hjelpe folk å forstå hvordan helsevesenet fungerer, og at det er viktig å oppsøke rett helsetjeneste til rett tid. 

- Filmen er et tiltak for å gjøre det enklere å finne frem i helsevesenet og øke helsekompetansen i befolkningen, inkludert innvandrergrupper, forklarer seniorrådgiver Ingunn Nordstoga i LHL Internasjonal. LHL Internasjonal jobber hovedsakelig med tuberkulose, som i dag først og fremst rammer personer med innvandrerbakgrunn, og har erfart at mange har problemer med å finne frem i helsevesenet.

LHL Internasjonal video med guide til norsk helsevesen

FLERSPRÅKLIG: Animasjoner og fortellerstemme får frem budskapet, her i den engelske utgaven av videoen. (Bilde: LHL Internasjonal.)


Filmen ble opprinnelig laget i 2020 ved hjelp av bevilgninger fra Stiftelsen Dam, og var først tilgjengelig på norsk og engelsk. Den somaliske versjonen har LHL Internasjonal produsert med egne midler. Da de skulle utvide tilbudet var det flere gode grunner til at valget falt på somali. Somaliere utgjør en stor gruppe mennesker i Norge. Som standardisert skriftspråk er somali svært ungt, og somaliere har derfor liten tradisjon for skriftlig kommunikasjon. Muntlig og visuell kommunikasjon står mye sterkere, noe som gjør film til et velegnet medium.

Fokus på brukerne
– Vi brukertester alltid informasjonsmateriell før det produseres for å sikre at det er lett forståelig og tilgjengelig, forteller Nordstoga. Etter å ha laget et utkast til informasjonsfilmen, fikk LHL Internasjonal verdifulle tilbakemeldinger som førte til flere forenklinger og bruk av lettere gjenkjennelige ord.

Vestre Viken var involvert i den første fasen av produksjonen. Solveig Helene Midtvedt, rådgiver for likeverdige helsetjenester ved Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken, var med på å vurdere utkastet fra LHL Internasjonal. Hun setter pris på arbeidet LHL Internasjonal gjør.

– Likeverdige helsetjenester er viktig! Vi er opptatt av hvordan vi kan nå ut til alle, spesielt nå under pandemien. Det norske helsevesenet er komplekst, selv for folk som har bodd i Norge hele livet, forklarer Midtvedt.

– Smitten har vært høy i innvandrergrupper, og det er viktig for alle at også disse gruppene får viktig og nødvendig informasjon tilpasset og presentert på et språk de forstår, understreker hun.

Ønsker å nå enda flere
For å nå ut til brukerne er sosiale medier viktige. Den somaliske radiokanalen Maqal i Oslo, med sine mange Facebook-brukere, er en viktig bidragsyter i arbeidet med å spre den nye versjonen av filmen, sier Ingunn Nordstoga.

– Samarbeid med innvandrerorganisasjoner og personer som jobber med likeverdige helsetjenester er også viktig for å få størst mulig distribusjon. Vi vil jobbe aktivt gjennom alle nettverk, forteller hun.

Vestre Viken og LHL Internasjonal har tidligere samarbeidet om en informasjonsfilm om tuberkulose, en film som i dag er tilgjengelig på 14 språk. Nå ønsker LHL Internasjonal å kunne tilby også den nye guiden til helsevesenet på enda flere språk. Ifølge Nordstoga undersøker de mulighetene for å søke om støtte til nye versjoner på flere hold.