Nye instrumenter

Medisinsk mikrobiologi ved Bærum og Drammen har investert i nytt utstyr for infeksjonsimmunologi-analyser.

Nye instrumenter på Bærum og Drammen sykehus
Ansatte ved Drammen sykehus gleder seg over ny maskin.

Vestre Viken har i 2019 en budsjettramme på cirka 101 millioner kroner til medisinteknisk utstyr. Nå har Bærum og Drammen sykehus fått nytt og kostbart utstyr som de har ventet på lenge.  

– Det er viktig at vi starter prosess for utskifting i tide for å unngå nedetid med utslitt utstyr, forteller en meget fornøyd Trude Steinsvik, avdelingssjef ved avdeling for laboratoriemedisin.

De to nye instrumentene analyserer smittetester (som for eksempel HIV og hepatitt) for pasienter, gravide og blodgivere.

- Det var økende problemer med de gamle instrumentene og seksjonene er svært glade for at nye og driftssikre instrumenter nå er på plass, opplyser Steinsvik.

 

Etter snart to års prosess med anbud, opplæring og innkjøring er nye infeksjonsimmunologi-instrumenter på Bærum og Drammen nå i rutinedrift.

Avdelingsoverlege Roar Bævre-Jensen forteller at innkjøring av nye instrumenter er arbeidskrevende men nødvendig for å sikre god kvalitet på analysene. I tillegg til god støtte fra medisinsk teknisk avdeling og leverandør, har de to mikrobiologiske seksjonene samarbeidet godt i hele prosessen.

Seksjonene har felles dokumenter, og rutiner og er backup for hverandre. Dette er også en trygghet både for pasienter, ansatte og fastleger. Prøveresultatene sendes raskt  til fastlegene og rekvirenter på sykehus, og svarene vil være tilgjengelig i sykehusets journal ved senere innleggelser.

- Samarbeid på tvers gir økt faglig kompetanse og bidrar til en robust og fremoverlent avdeling, avslutter Bævre-Jensen.

Nye instrumenter

Ansatte ved Bærum sykehus gleder seg over ny maskin.