HELSENORGE

Økning i antall fødsler i Vestre Viken i 2021

Sykehusene i Vestre Viken melder om 274 flere fødsler i 2021 sammenlignet med året før.

illustrasjon av babyføtter
Sykehusene i Vestre Viken melder om økning i antall fødsler for 2021. (Foto: L. Garcia, Pexels.com, CC-lisens)

2021 ble et travelt år på fødeavdelingene i Vestre Viken helseforetak. Totalt ble det født 4.597 barn på våre fire sykehus: Drammen, Bærum, Kongsberg og Ringerike.


Størst økning i Bærum

Det var Bærum sykehus som hadde størst økning i antall fødsler i 2021. Sykehuset hadde 1.724 fødsler i fjor, og det er en økning på 158 sammenlignet med året år.
Drammen sykehus hadde flest fødsler i Vestre Viken i fjor med 1.783. Det er en økning på 73 fødsler sammenlignet med 2020. Ringerike sykehus hadde 717 fødsler, en økning på 7. Kongsberg sykehus økte med 36 fødsler og endte på 371 fødsler i 2021.

- Hyggelig med økning

- Det er hyggelig å se at fødselstallene øker igjen, etter mange år med nedadgående trend. For Vestre Viken er det ved Bærum sykehus vi ser tydeligste økning fra 2020 til 2021, men fødeavdelingen på Drammen er også glad for å ha tatt imot flere barn, sier Marieke Claessen, avdelingssjef på føde- og gynekologisk avdeling på Drammen sykehus.

- Innenfor fødselsomsorgen ser vi at arbeidsoppgavene for jordmødre, barnepleiere og leger har økt betydelig knyttet til flere risikofaktorer blant gravide i svangerskapet og under fødselen. Dette krever oppmerksomhet rundt kompetansehevende tiltak, rekruttering og et godt arbeidsmiljø. Vestre Viken kan være veldig stolte av den omsorgen og oppfølgingen som våre gravide har fått i 2021, hvor det har blitt innført flere forbedringsområder innenfor pasientsikkerhet, påpeker Claessen.

Travelt år på avdelingene

Seksjonsleder Kjersti Nordrum på føde- og barsel-seksjonen på Bærum sykehus forteller at alle ansatte bidratt positivt – og trukket i samme retning i et veldig travelt år. Året har også vært preget av mange endringer - på kort varsel, hele tiden med Covid 19 i bakgrunnen.

- Ansatte har vært oppdatert, lojale og fulgt smittevernråd og rutiner. Det har jevnt over vært god stemning til tross for travle dager på mange måter. Brukerundersøkelsen har vært stabilt veldig bra også gjennom et travelt 2021, noe vi aldri hadde klart om vi ikke hadde en så flott gruppe av jordmødre, barnepleiere, sykepleiere og leger som har stått på utover det man kan forvente, og strukket seg langt for å møte bemanningsutfordringene – som også har vært utfordrende gjennom året. Takk til alle!, sier Kjersti Nordrum.

Seksjonslederen peker på at de ansatte savner det å ikke ha sosiale arenaer.

- Mye har blitt utsatt av feiringer og markeringer av overganger, og vi ser frem til å igjen kunne samles – for eksempel over kaffe og en «lukket valnøtt», sier Nordrum. 

Flyttet inn i nye lokaler

På Ringerike sykehus er det en liten økning i tallene. Særlig var juli og august aktive måneder på sykehuset.

- I tillegg til et krevende år i forhold til korona har vi også flyttet inn i helt nyoppussede lokaler. Vi har også klart å gjennomføre kompetansehevende tiltak som fagdager, BEST øvelser, «Mor Barn vennlig sykehus»-evaluering, Metavision-innføring og mer, sier Mette Kjenberg Nordbø, avdelingsjordmor på Ringerike sykehus.

Avdelingsjordmor Inger J. Brøndbo på Kongsberg sykehus peker på at de hadde en økning i fødselstallet på cirka 6,5 prosent.

- Det er positivt. Vi ønsker fødende velkommen til vår avdeling, sier Brøndbo.


 

Her kan du se fødselsstatistikk måned-for-måned pr. sykehus i 2021: