Helsenorge

Ønsker gode parkeringsmuligheter

I Drammen kommunes forslag til ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder er det flere forhold som vil gjøre det vanskeligere for Vestre Vikens pasienter.

Direktør for kommunikasjon og administrasjon, Finn Egil Holm, reagerer på Drammen kommunes forslag til parkeringsstrategi.

​I en høringsuttalelse til den nye strategien og veilederen, påpeker direktør for administrasjon og kommunikasjon, Finn Egil Holm, at en ny ordning vil få negative konsekvenser for pasienter, pårørende og ansatte. Det legges blant annet opp til at lengde på gateparkering reduseres fra tre til to timer.

- Pasientbehandlingen er i økende grad knyttet til dagbehandling og poliklinikk. To timer er ikke tilstrekkelig da det ofte er lagt opp til flere undersøkelser på samme dag på poliklinikk, og dagbehandling tar oftest mer tid, sier Holm.

Får konsekvenser for mange

Han viser til at mange av pasientene og pårørende kommer fra steder med dårlig kollektivtilbud og at de har lang reisevei. Hver dag er det anslått at cirka 1.000 pasienter er til poliklinisk undersøkelse eller behandling ved Drammen sykehus. 

Det er også forventet en økning i antall pasienter fra døgnbehandling til dagbehandling. En reduksjon i parkeringstiden får konsekvenser for en stor del pasienter.

- Dette gjelder gateparkeringen som ligger nærmes sykehuset. Disse plassene benyttes av pasienter som trenger god tilgjengelighet. Vi mener også at disse parkeringsplassene ligger så langt fra handelssentrum at de ikke vil være attraktive for folk som har korte ærender i Drammen sentrum, sier han.

Behov til nytt sykehus er ferdig

Mange ansatte ved Drammen sykehus er helt avhengige av å kjøre bil til og fra jobb. I tillegg til de parkeringsplassene Vestre Viken eier, leier foretaket over 180 plasser av Drammen kommune. Kommunen foreslår å redusere dette tilbudet, samt å øke prisene. Dette er bekymringsfullt, mener Holm.

- Dette er plasser som i utgangspunktet er dyre, og som vi er helt avhengige av å leie. Vi har behov for disse plassene til et nytt sykehus står klart på Brakerøya i 2024/2025. Vi har strenge tildelingskriterier for dem som får tildelt parkeringsplass ved sykehuset, og er avhengige av de plassene vi har til rådighet. Vi håper derfor at kommunen ikke gjennomfører disse endringene, avslutter Holm.