HELSENORGE

Ønsker romfarts- og energiteknologi inn i sykehusene

Vestre Viken og teknologimiljøet på Kongsberg skal sammen se på hvordan teknologien fra romfart og energi kan overføres til helsevesenet.

Vestre Viken og samarbeidspartnere arrangerer et todagers "hackathon" på Kongsberg 23. og 24. januar

​23. og 24. januar arrangeres derfor innovasjonsworkshopen «Hack4Health», hvor små og mellomstore bedrifter blir invitert til å delta for å løse utfordringer innen helsevesenet. Vestre Viken er en av utfordrerne, og har kommet med konkrete utfordringer som bedriftene utfordres å løse. I tillegg stiller Sunnaas sykehus med én utfordring.

- Overføring av teknologi fra andre ledende næringer som romfart og energi kan gi store muligheter innen helse. Det er et ledende innovativt teknologimiljø på Kongsberg, som kan ha teknologi og teknologiske løsninger som vi kan ha nytte av i helsevesenet, sier Kristine Kleivi Sahlberg, forskningsleder i forsknings- og innovasjonsenheten i Vestre Viken.

Les mer om «Hack4Health»

Det er Norway Health Tech (NHT) som er initiativtaker og arrangør ar workshopen. Gjennom sitt EU-prosjekt Cross4Health, ønsker de å få til samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter i EU og helsevesenet, der teknologi fra romfart og energi kan overføres til helsevesenet.

Bruk av 5G-nett

Kongsberg er Norges første by hvor 5G tilbys, og på Kongsberg sykehus er det ønskelig å satse på 5G og de nye mulighetene et raskere og sikrere nett kan gi. Det er derfor særlig aktuelt å se etter løsninger som tar i bruk 5G-teknologien.

- Det er nødvendig å tenke nytt. Vi står overfor store utfordringer i årene som kommer, og vi trenger bedre og mer effektive måter å gi helsehjelp på, sier Sahlberg.

Under workshopen Hack4Health skal bedriftene gå sammen i team, og studenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge inviteres til å delta i teamene. Vestre Viken vil presentere sine utfordringer på samlingen, og coache bedriftsteamene underveis. For helseforetakets del innebærer dette at bedriftene kan komme med innovative teknologiske løsninger som kan bistå til å løse utfordringer vi står overfor i helsetjenesten.

Flere utfordringer

- Denne type workshop er veldig spennende. Det er viktig for oss som helseforetak å få presentert våre utfordringer for bedrifter som utvikler ny teknologi. Jeg ser frem til å se hvilke innovative og spennende forslag de ulike gruppene kommer frem til, og hvilke vi eventuelt kan få videreutviklet, sier teknologidirektør i Vestre Viken, Cecilie B. Løken.

På slutten skal bedriftsteamene presentere sine forslag til løsning på utfordringene, og en jury vil bedømme beste team som får pengepremier. EU-prosjektet Cross4Health har også oppstartmidler som bedriftene kan søke om for å arbeide videre med ideene etter workshopen.

Utfordringene Vestre Viken og Sunnaas sykehus ønsker at bedriftene løser:

  • Home monitoring and treatment (Clinic Kongsberg Hospital Vestre Viken) – An improved collaboration between hospitals and municipal health and care services
  • Video calls to emergency medical call centre (Pre-hospital services Vestre Viken)
  • Continuous dialogue throughout the patient rehabilitation pathway (Sunnaas Hospital)

Telenor, Kongsberg Innovasjon, USN (Universitetet i Sør-Øst Norge), Oslo MET og MIT Hacking Medicine er medarrangører av workshopen. MIT Hacking Medicine fra Harvard University er internasjonalt anerkjent, og har lang erfaring med denne type eventer, og vil være moderatorer.