Helsenorge

Oppdag covid-19-smitte før du blir syk

Ved hjelp av databasen Smelltracker kan du selv registrere og kartlegge lukteevnen din og oppdage covid-19-smitte før du blir syk.

​Weizmann institute er ledende innen forskning på menneskets lukteevne. I forbindelse med covid-19-pandemien har de startet et omfattende forskningsprosjekt. Prosjektet innebærer å registrere og kartlegge luktendringer hos voksne personer før, under og etter covid-19-smitte. Sammen med forskere fra Kongsberg sykehus og andre forskningsinstitusjoner i Europa og Asia, har instituttet opprettet en hjemmeside for at privatpersoner kan registrere endringer i egen lukteevne.
 

Kongsberg sykehus forsker på luktedata

Overlege Gernot Ernst ved Kongsberg sykehus har i mange år forsket på mennesket lukteevne. Endringer i lukteevne har de siste månedene vist seg å være en indikator på at personer er covid-19-smittet.
 
Nå har Ernst sammen med Weizmann institute og andre forskere i Europa og Asia, opprettet en hjemmeside "Smelltracker" for at privatpersoner skal kunne registrere lukteevnen sin og følge den over tid.
 
- Lukteevne er hos mange en undervurdert sans, forteller Ernst, men den kan fortelle mye om helsetilstanden din. Hvis du blir bekymret over helsen din må du kontakte fastlegen.
 

Registrer lukteevnen din i Smelltracker 

Gernot Ernst tolker dataene fra Norge. Han håper at mange vil registrere seg i databasen til Smelltracker. Målet med Smelltracker er å innhente tilstrekkelig med informasjon for å gi kunnskap om midlertidig tap av lukteevne ved covid-19-smitte. Privatpersoner som registrerer seg følger  mulige endringer i lukteevnen. 

- Du trenger bare å registrere lukteevnen din en gang om dagen og fortrinnsvis på samme tidspunkt. Da får vi sammenlignbare data, sier Ernst.  

Les om Smelltracker og registrer deg
 
Han understreker at dataene blir anonymt behandlet og at forskere behandler dataene på gruppenivå.
 
- Det er viktig å vite at det er bare du som privatperson som kan se dine data, sier Ernst. Når du registrerer deg, kan du over tid se om luktesansen din endrer seg. Da vil også bli mer bevisst på luktene rundt deg og lukteevnen din.