Oppgraderer for 436 millioner kroner

Perioden 2017-2024 har Vestre Viken bevilget 436 millioner kroner til oppgradering av Kongsberg sykehus. Dette er en del av BRK-prosjektet som omfatter oppgradering av sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg. 

 

Kongsberg sykehus har de to siste årene hatt en betydelig økning i aktivitet. I 2019 feiret sykehuset at de har operert 500 hofte- og kneproteser uten dype infeksjoner.
Hittil har det blitt investert i ny CT-maskin på radiologisk avdeling, rehabilitering av bunnledninger (avløpsrør), og det har blitt installert avbruddsfri strømforsyning.


I 2019 har det blitt bygget ny sterilsentral, tre operasjonsstuer er oppgradert betraktelig, blant annet med forberedelsesarealer, teknisk infrastruktur er forbedret og det er bygget nytt akuttrom i akuttmottaket. I tillegg pågår arbeider med etablering av sprinkling, oppgradering av laboratoriet og nytt servicetorg.
Desember 2019 var det offisiell åpning av de nyoppussede lokalene ved Kongsberg sykehus.
Oppussingen er en del av BRK-programmet som går over flere år og har mange elementer og prosjekter i seg framover. Oppgraderingen i sommer gir store funksjonelle endringer som både effektiviserer driften, gir bedre arbeidsforhold for ansatte og ikke minst et bedre tilbud til pasientene med bedre pasientsikkerhet.


Stein Are Agledal sa i sin tale «At vi er heldige å få være en del av et foretak som både har vilje og økonomisk evne til å satse så mye på vedlikehold av sykehusene – og at det er vilje til å ha to tanker samtidig, både gjennomføre BRK-programmet, og bruke det fleksibelt til også å skape funksjonelle sykehus.»
Agledal fremhevet videre at det gode nettverksamarbeidet Kongsberg sykehus har med Drammen sykehus er viktig både for pasientene og fagmiljøene i Vestre viken HF. Det er dette samarbeidet som har gitt oss muligheten til å utvikle Sterilsentralen og operasjonsstuene slik de fremstår i dag. Han ga videre honnør til ledelsen ved Drammen sykehus for de gode løsningene sykehusene har fått til sammen.


En simuleringsenhet er også under planlegging, og har en estimert prislapp på ca en million kroner. Enheten planlegges i den «gamle» legevakten.  Her kan sykehusets personale trene på ulike prosedyrer og akutte situasjoner under kontrollerte omstendigheter