HELSENORGE

Oppretter intermediær enhet

Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus oppretter nå en intermediærenhet i rekordfart.

bilde av auditoriet på Drammen sykehus
Bilde: Fra mandagens undervisning som foregår i auditoriet på Drammen sykehus under gjeldende smittevernregler. Fra venstre: Enhetsoverlege Erik Gjertsen, konstituert avdelingssykepleier Ida Vestli Eilertsen, avdelingssykepleier Ulrika Kirudd Letmolie og

- Vi gjør i disse dager organisatoriske grep og omdisponeringer av leger og sykepleiere fra medisinsk poliklinikk og medisinske sengeposter til en nyopprettet enhet for pasienter med behov for økt observasjon. Dette vil avlaste intensivkapasiteten ved Drammen Sykehus for pasienter som ikke trenger intubasjon. Vi har både leger og sykepleiere med kompetanse og ønske om å jobbe i denne enheten og disse har i dag påbegynt et skreddersydd undervisningsopplegg, forteller Karianne Høstmark, avdelingssjef medisin på Drammen sykehus.

Lignende driftskonsept

Denne endringen vil gi sykehuset bedre forutsetninger til å ivareta kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen.

- Ut over en krevende driftsituasjon på grunn av en pågående pandemi ser vi at den organisatoriske endringen er et grep som vil bidra til at vi vil ha et lignede driftskonsept som det vi skal ha i nytt sykehus om tre år, opplyser Høstmark.

Trapper opp fortløpende

Arealene til den nye enheten ligger i tilknytning til akuttmottaket på Drammen sykehus.

- Vi starter med våre første intermediære pasienter i slutten av denne uken, og vil trappe opp kapasiteten i takt med at personell får nødvendig opplæring, sier avdelingssjefen.