HELSENORGE

Oslos biskop besøkte Blakstad sykehus

Oslo-biskop Kari Veiteberg besøkte Blakstad sykehus under visitas i Østenstad menighet.

Oslo-biskop Kari Veiteberg får omvisning på Blakstad sykehus.
OMVISNING: Fra venstre: Sokneprest Astrid Sætrang Morvik, Unni Kristin Nilsen fra bemanningsenheten på Blakstad, sykehusprest Oscar Braadlie, biskop Kari Veiteberg og fungerende sykehussjef Kristin Tafjord Lærum.

I disse dager er Oslo-biskop Kari Veiteberg på visitas i Østenstad menighet. I den forbindelse er det også vanlig at biskopen besøker en arbeidsplass i menighetens område, og denne gangen ble det Blakstad sykehus sin tur til å få besøk. Visitasen skulle egentlig ha funnet sted i 2020 da Østenstad kirke hadde 40-årsjubileum, men som for så mye annet satte pandemien en stopper også for disse planene. I år ble det visitas, men med god avstand og færre deltakere enn man hadde sett for seg. 

Biskopen besøkte Blakstad torsdag 6. mai sammen med sokneprest i Østenstad, Astrid Sætrang Morvik. De fikk en omvisning på området av fungerende sykehussjef Kristin Tafjord Lærum, som fortalte om området og litt om sykehusets historie. 

Samtalen fortsatte etter hvert innendørs i Gamle Aula, hvor biskopen og soknepresten fikk et lite innblikk i Blakstad og Vestre Viken som organisasjon, omorganisering, nytt sykehus, utfordringer og gleder. Samtalen kom også inn på hvilken plass eksistensielle temaer har i sykehuset.

Biskopen løftet frem de rettighetene ethvert menneske har til å kunne snakke om sin tro, og få hjelp og støtte også gjennom samtaler om det eksistensielle. I denne forbindelse poengterte hun også nødvendigheten av å snakke om det livssynsåpne samfunnet fremfor det livssynsnøytrale. Vi må våge, kanskje i større grad enn vi gjør i dag, å gi plass til hele mennesket, også i psykiatrien, var budskapet.

- Vi som jobber med eksistensielle temaer i sykehuset til daglig, ser og vet hvor stor betydning dette kan ha i den enkeltes liv og for den enkeltes mulighet til å finne håp, se sin egen verdi, og noen ganger finne ny mening, sier sykehusprest Inger Lise Myhre Guttormsen.

Nettopp dette fikk deltakerne høre noe om da de fikk besøk av en tidligere pasient, som delte litt av sin erfaring med det å være innlagt ved Blakstad. Hun fortalte om sin opplevelse av viktigheten av å ha mulighet til å snakke om sin tro, og om møtet med sykehuspresten, som den som kunne bære både tro og håp for henne når hun ikke maktet dette selv.

- Vi kjenner på takknemlighet over at biskopen ville komme hit til Blakstad. Det er flott å få vise frem sykehuset, det gjør godt å bli lyttet til, og det er godt å bli utfordret. For oss som sykehusprester var det flott å få besøk av både biskop og sokneprest. Vestre Viken PHR er vår arbeidsgiver, samtidig er vi i kraft av vår ordinasjon utsendt av Kirken for å stå i den tjenesten vi står i på sykehuset, og for de menneskene vi møter her, sier Myhre Guttormsen.