HELSENORGE

Over 4.500 sykehusansatte har fått koronavaksine

I løpet av de to siste månedene har over 4.500 ansatte i Vestre Viken fått minst en dose med koronavaksine.

Nær halvparten av de ansatte i Vestre Viken har nå fått minst én vaksinedose.
Nær halvparten av de ansatte i Vestre Viken har nå fått minst én vaksinedose.

Vestre Viken HF har kommet godt i gang med vaksineringen av de ansatte.

Vaksinasjonen startet opp i begynnelsen av januar, og i løpet av to måneder har nå om lag halvparten av de ansatte i helseforetaket fått minst en vaksinedose.

Tallene som ble oppdatert 9. mars viser at flere enn 4.500 ansatte i Vestre Viken nå har fått minst en dose med koronavaksine.

Mange ansatte er fullvaksinert

Flere enn 1.500 ansatte er nå fullvaksinert med vaksinen fra Pfizer/BioNTech etter å ha fått to doser.

I tillegg til det har mer enn 3.000 ansatte i helseforetaket fått en dose med vaksinen fra Astra Zeneca.

Studier viser at én dose med Astra Zeneca-vaksinen beskytter svært godt mot alvorlig sykdom.

Vaksinasjonen har foregått på lokal vaksinestasjoner på sykehusene i Bærum, Blakstad, Drammen, Kongsberg og Ringerike og det er ansatte «i front» og ansatte i funksjoner som er kritisk for å ivareta drift som ble prioritert til vaksinering

Videre fremdrift av vaksinering

Folkehelseinstituttet har den 11.3.21 bestemt at vaksineringen med Astra Zeneca settes på pause for å avvente mer informasjon etter det har blitt rapportert mulige alvorlige bivirkninger. Det er ikke bekreftet at bivirkningene (blodpropp) har sammenheng med vaksineringen.

Du kan lese mer om det her

Forutsatt at vaksineringen med Astra Zeneca starter opp igjen så anbefaler FHI å bruke Astra Zeneca-vaksine til alle over 18 år. Det vil si også til de som er 65 år eller eldre.

Vestre Viken følger disse endrede anbefalingene og kommer fremover til å vaksinere ansatte som er 65 år eller eldre med Astra Zeneca-vaksinen (forutsatt at vaksineringen starter opp igjen).

Ansatte med spesielle risikofaktorer (risikofaktorer som er merket med stjerne i denne oversikten: Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI) skal vaksineres med mRNA vaksine.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) har den 11.3.21 godkjent den fjerde koronavaksine (Johnsen & Johnsen).

- Folkehelseinstituttet har ikke bestemt når Vestre Viken får mer vaksine, men vi håper at vi kan fortsette vaksineringen om kort tid, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken.