HELSENORGE

Plastsortering gir solid gevinst for miljø og økonomi

Hos dialyseenheten på Drammen sykehus har det gått sport i å sortere plastavfall. Det er godt både for miljøet og økonomien.

Fikk kake for god plastsortering

Dialyseenheten fikk kake for innsatsen med å sortere plast. Fra venstre: Jørgen Andreas Haugsvær (logistikkavdelingen), Marianne Hoff (logistikkavdelingen), Bengt B. Tjade, Vjera Simicic og Ann Katrin Kjelsrud (fra dialyseenheten.

5. juni er Verdens miljødag, men Vestre Viken Helseforetak markerer dagen 4. juni.

Drammen sykehus har flere tusen ansatte. Der ligger det et stort potensiale i å bli flinkere til å kildesortere avfall. Nå byttes sorte avfallssekker ut med gjennomsiktige plastsekker, slik at det blir mer synlig dersom plastavfall legges sammen med restavfall.

Sykehuset må nemlig betale kilopris for å levere restavfallet, dermed ligger det en gevinst både for miljøet, men også for økonomien i det å sortere bort plastavfall fra restavfall.

SE VIDEO FRA DIALYSEN:

 

 

Pilotavdeling på sykehuset

Det er logistikkavdelingen som har ansvaret for avfallshåndteringen på sykehuset. De utfordret dialyseenheten til å være pilotavdeling i prosjektet med å bli flinkere til å sortere ut plastavfall i egne sekker.

På avdelingen ble det satt ut stativ med plastavfallsekk på alle rom. Bedre tilgjengelighet og dermed lettere å sortere riktig har vært en viktig nøkkel til et godt resultat.

De ansatte på dialyseenheten har virkelig tatt oppgaven på alvor. Det har gått sport i å sortere ut mest mulig plastavfall, og de har passet på - og backet hverandre opp. I tillegg har de sortert ut plastkanner fra restavfallet.

Pilotprosjektet har gått så bra at logistikkavdelingen denne uken møtte opp med en stor marsipankake som en påskjønnelse til flittige ansatte.

kake for plastgjenvinning 

Handler om miljø - og økonomi

Jørgen Andreas Haugsvær er fagansvarlig for logistikk på Drammen sykehus. Han er fornøyd med at sykehuset nå er i gang med en plastprosjektet på en avdelingen. Etter sommeren skal flere avdelinger i gang.

- Det handler om miljøarbeid i praksis og å legge forholdene til rette for at ansatte skal kunne sortere ut plast på en enkel måte. Vi ser at det leveres alt for mye restavfall fra avdelingene, og ville begynne med å sortere ut plast. På den måten får vi mindre restavfall, noe som er bra både for miljøet og økonomien. Vi betaler nemlig kilopris for å levere restavfall, og for hver kilo plast vi sorterer ut, jo mindre penger må vi betale for avfallsleveringen. Vi har fortsatt en lang vei å gå, og potensialet for kildesortering på sykehuset er stort - men nå er vi i gang, forteller Jørgen Andreas Haugsvær.

Han peker på at de fleste er flinke til å kildesortere hjemme i sitt eget hjem. Nå må det gjøres lettere for å ansatte å sortere på jobb, blant annet gjennom flere punkter med plastretursekker.

Glade for å være i gang

- Vi er glade for at det nå er lettere for oss å sortere plast. Hos oss er det nemlig store mengder plast som kan sorteres ut. Vi jobbet med rutinene våre og sammen har vi fått til gode resultater, sier Bengt Benoni Tjade, intensivsykepleier på dialyseenheten.

Logistikkmedarbeider Marianne Hoff har jobbet tett med de ansatte på dialysen for å få plastsorteringsprosjektet i gang.

- Det har vært en kjempeinnsats fra de ansatte. Vi begynte først med å resirkulere plastkanner (hardplast) som ga gode resultater. Deretter tok vi fatt på mykplast der vi plasserte ut egne stativer til mykplast i alle rom. Da er det lettere å sortere fortløpende. Dette har de ansatte tatt på alvor og virkelig løst godt, skryter Marianne Hoff.

sortere plast på dialyseenheten

Slike stativ er plasser ut på alle rom, forteller Marianne Hoff og Bengt B. Tjade.

Dugnad for miljøet

Nordmenn kaster mer enn gjennomsnittet i Europa. I snitt kaster vi 776 kilo avfall pr. nordmann pr. år, en gjennomsnittlig europeer kaster 502 kilo. I 2019 ble ca. 41 prosent materialgjenvunnet i Norge (ref. Miljødirektoratet), andelen avfall til materialgjenvinning i Vestre Viken var 26,5 prosent i 2020.

Vestre Viken arrangerer en dugnad for innsamling av gamle mobiler og nettbrett, både privateide og foretakseide med innlevering fra 4. juni til 13. juni.

Det arrangeres også et rykende ferskt eLæringskurs for ansatte og en miljøquiz.

Hva kan du gjøre?

Vi kan alle gjøre en innsats for å utgjøre en miljøforskjell.

Du kan:

  • Ta vare på tingene dine
  • Kjøpe brukt
  • Kast mindre mat
  • Kildesorter det du kan

Visste du at:

  • hvis alle i Europa har mobilen sin ett år lenger, kan vi samlet spare CO₂-utslipp tilsvarende det én million fossile biler slipper ut i året
  • av matavfallet fra VV i 2020 kan det produseres nok biogass til at en buss kan kjøre ca.1,5 ganger rundt ekvator
  • Brasil har spilt i fotball-VM med drakter av resirkulerte plastflasker (8 PET flasker = 1 fotballdrakt)
  • du sparer 2 kg olje for hver kg resirkulert plast
  • det kan lages 300 000 sykler av metallemballasjen som blir gjenvunnet i Norge hvert år

Gjør dere en innsats for miljøet på din avdeling i Vestre Viken? Del gjerne et bilde på Instagram og merk bildet med #vestreviken og en kort tekst, så deler vi det videre i våre kanaler.