HELSENORGE

Prostatakreft og dødelighet

Kun en av tre menn som får påvist prostatakreft uten fjernspredning dør av sykdommen.

Det kommer fram av doktoravhandlingen til cand.med Kirsti Aas som 19. februar forsvarte sin avhandling "Prostate Cancer without Distant Metastases Treatment and Mortality in Norway 2001-2016" for graden PhD.

Kirsti Aas
DOKTORGRAD. Kirsti Aas.

Aas har forsket på behandling og dødelighet av prostatakreft uten fjernspredning i Norge for årene 2001 til 2016 og doktorgradsarbeidet er utført ved Kirurgisk avdeling på Bærum sykehus.
Aas jobber for tiden med klinisk prostatakreftforskning og spesialisering innen generell kirurgi og urologi ved Urologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Hyppigste kreftform for menn

- Prostatakreft er mannens hyppigste kreftform i Norge og antall tilfeller øker ettersom befolkningen eldes, forteller Aas.

- Pasienter uten spredning kan behandles med helbredende operasjon eller strålebehandling. Økt kunnskap om hvilke pasienter som har størst overlevelsesgevinst av slik behandling er viktig for å redusere over- og underbehandling av menn med prostatakreft, sier hun. 

Redusert dødelighet

I Norge har ikke langtidsoverlevelse opptil 10 år hos prostatakreftpasienter vært undersøkt på nasjonalt nivå tidligere.

- Studier basert på Kreftregisterdata viser at kun en av tre menn som får påvist prostatakreft uten fjernspredning dør av sykdommen, og kreftdødeligheten har sunket i Norge i perioden 2005-16, forteller Aas.

Helbredende behandling

- Eldre menn med prostatakreft vil oftere dø av andre årsaker sammenliknet med yngre menn, men også hos disse pasientene øker overlevelsen med helbredende behandling for aggressiv sykdom, sier Aas.

Andelen menn med aggressiv prostatakreft som får helbredende behandling har økt i Norge over tid, spesielt blant de eldste. 

Tidspunkt for operasjon

I henhold til Pakkeforløp for prostatakreft, som ble innført i 2015, skal pasienter maksimalt vente 32 dager på operasjon.

- Det ser ikke ut til at tidspunkt for operasjon innenfor de første seks månedene etter diagnosen har betydning for overlevelsen, forteller Aas.
- Hos menn med prostatakreft må endelig beslutning om type og tidspunkt for behandling ta hensyn til pasientens helse og forventninger, sier hun. 

- Kan du si litt om hvordan du har opplevd å jobbe med doktorgraden?
- Det har vært spennende å lære forskningsmetodikk og få innsikt i et spennende fagfelt i utvikling. Det stimulerer til videre forskningsaktivitet kombinert med klinisk virksomhet, avslutter Kirsti Aas.