HELSENORGE

Sårbehandling hjemme via video

Digital sårtjeneste er et samarbeid mellom helseforetak og kommuner, og Kongsberg har vært først ut i testfasen. Pleiepersonell besøker pasienten i hjemmet og legger til rette for at sår kan vurderes via video av lege ved sårpoliklinikken ved Kongsberg sykehus. Dermed slipper pasienten belastningen med å reise til legekontor eller klinikk.

Digital sårtjeneste videokonsultasjon
DIGITAL SÅRTJENESTE: Fra sårpoliklinikken følger lege og sykepleier sårbehandlingen i pasientens hjem. På bildet ser vi sykepleiere Lena Aasland (t.v.) og Gro Elisabeth Valebjørg Galambos.

Positivt og lærerikt
To hjemmesykepleiere besøker pasienten. En håndterer kameraet mens den andre tar seg av pasienten. Samtidig følges behandlingen av lege og sykepleier på sårpoliklinikken. Via videokonferanse kan de vurdere såret og gi råd til hjemmesykepleierne.

- De fleste pleierne har vært positive til å delta i prosjektet. De lærer mye av å være aktivt tilstede under konsultasjonen med legen, forteller geriatrisk sykepleier Marianne Broz Åsheim. Som ressursperson for velferdsteknologi i Kongsberg kommune er hun kontaktperson inn mot hjemmesykepleien.

Så langt er det gjennomført tolv konsultasjoner på denne måten, og man regner med å få inkludert flere pasienter i prosjektet fremover.

- Rekrutteringen av pasienter til prosjektet er nok bremset litt av pandemien. Hjemmesykepleien i Kongsberg er delt i fire baser, og det betyr at dialogen har blitt litt mer oppstykket enn vanlig i disse smitteverntider, forklarer Broz Åsheim.

Fornøyde pasienter
For pasienten er det en fordel å slippe reisen til klinikken. Dette betyr igjen mindre behov for hjelp av pleierne, og mindre belastning på pårørende.

- Mange pasienter behøver ekstra hjelp i forbindelse med en reise til sårpoliklinikken. Det kan bety at pleieren må bruke tid til å hjelpe pasienten både med å forberede seg i forkant, og med å komme i orden igjen når de kommer hjem. Et besøk hos poliklinikken vil også ofte kreve oppfølging fra pårørende, forklarer Broz Åsheim. 
Hun kan fortelle om positive tilbakemeldinger fra pasientene.

- Alle pasientene er veldig positive, og litt fascinerte av at det er mulig å gjøre ting på denne måten. 

Verdifullt tilskudd til behandlingen
Vibeke Hanch-Hansen er seksjonsoverlege ved ortopedisk klinikk ved Kongsberg sykehus. Hun ser videokonsultasjonene som et verdifullt tilskudd til behandlingen.

- Et godt behandlingsforløp består gjerne av alternerende konsultasjoner. Først vil vi vurdere pasienten fysisk på klinikken. Sår er også lukt, og lukt er viktig i forhold til infeksjonsvurdering. På samme måte er det viktig å kunne vurdere fargenyanser, som kan være litt krevende via video. Senere kan vi følge opp pasienten via video, forklarer hun.

- Sårbehandling kan være en langvarig prosess som noen ganger går over flere måneder. Da er det nyttig å kunne veksle mellom fysiske konsultasjoner og videokonsultasjoner. 

Gir økt kompetanse
- Vi har i flere år diskutert hvordan vi kan gi hjemmesykepleierne enda mer kompetanse, og dette prosjektet bidrar til det, forteller Hanch-Hansen. 

- Pasienten er hjemme med to fra hjemmepleien, og på klinikken sitter en lege og en sykepleier som kan gi umiddelbare kommentarer på behandlingen pasienten mottar. Det er verdifullt. 

Hanch-Hansen påpeker at systemet også kan brukes den andre veien i utdanningsøyemed.

- Når pasienten er på klinikken for en fysisk konsultasjon, kan hjemmesykepleien følge behandlingen via video og tilegne seg kunnskap på den måten.

Tester hodekamera
Bodil Helene Bach er prosjektleder for videoløsninger i Vestre Viken. Hun er godt fornøyd med resultatene man har oppnådd så langt, og forteller at man nå tester bruk av hodekamera. Dette brukes i dag i ambulansetjenesten og smittevernavdelinger ved Sykehuset Innlandet.

- Det er en viktig del av prosjektet å teste ny teknologi, sier Bach.

Hodekameraet er talestyrt, og de ansatte i hjemmesykepleien har dermed hendene frie under konsultasjonen. Dette betyr at det ikke vil være nødvendig med to pleiere i hjemmet for å gjennomføre en konsultasjon. 

- Slik håper prosjektet å håndtere videokonsultasjon og sårstell samtidig med mindre ressurser. Den nye løsningen bidrar også til økt smittevern under konsultasjonen, noe som er høyaktuelt under den pågående pandemien, påpeker Bach.

- Ved bruk av videokonsultasjoner direkte hjem til pasient i samarbeid med kommunehelsetjenesten, kan man oppgå gevinster som at pasienten unngår unødig transport til sykehus, raskere oppfølging og redusere komplikasjoner og innleggelser, oppsummerer Bach.

Prisvinnende konsept
Det unike samarbeidsprosjektet har sitt utgangspunkt i Helse Hackathon i Kongsberg 2019. Helse Hackathon er et årlig arrangement som har som mål å skape nye løsninger og tjenester innen helse, og samler offentlig sektor, næringsliv, forskere og entusiaster. Bak arrangementet står Norway Health Tech i samarbeid med Vestre Viken, Sunnaas sykehus, Universitetet i Sør-Øst-Norge med flere.

Temaet i 2019 var pasientoppfølging ved hjelp av teknologi, og målet var å identifisere mulige prosjektsamarbeid innenfor blant annet hjemmemonitorering og behandling som kunne bidra til å nå nasjonale mål. Digital sårbehandling ble en av prisvinnerne. I oppfølging av dette initiativet søkte Vestre Viken ved Kongsberg sykehus finansiering fra Regionalforvaltning i Viken fylkeskommune, og det ble bevilget midler for å gjennomføre prosjektet «Digital sårtjeneste». Målet var å etablere digital hjemmeoppfølging innen sårbehandling i Vestre Viken og i kommuner i Kongsbergregionen. I februar 2020 gikk startskuddet for prosjektet. I skrivende stund pågår planlegging for å utvide prosjektet til å inkludere kommunene Rollag og Nore og Uvdal. 

I neste fase av prosjektet er det søkt midler til videreutvikling, da mellom sårpoliklinikken ved Bærum sykehus og flere kommuner som Asker, Bærum og hele Kongsbergregionen.