Helsenorge

Se akuttmottaket på Kongsberg

Se video der avdelingssykepleier Jeanette Ingebrigtsen viser hvordan akuttmottaket på Kongsberg sykehus er forberedt på å ta imot koronapasienter. Du kan også se video fra intensiv- og kirurgisk avdeling.

Her kan du se video fra akuttmottaket

 

Se video fra kirurgisk avdeling

 

Her kan du se video fra intensivavdelingen