HELSENORGE

Se ny dronefilm fra sykehustomten

Mye har skjedd på sykehustomten på Brakerøya i Drammen siden rivestart i 2019. Se en oppdatert dronefilm fra området.

 

Den siste tiden har det vært jobbet mye fokus på grunnarbeider. Nå er grunnarbeidene til kjelleren på det nye sykehuset nesten ferdig.

Snart begynner arbeidene på utsiden av kjelleren - med pæling for råbygg øst og råbygg vest.

Det skal også gjøres forberedende arbeider til ny hovedankomst for sykehuset - som skal ferdigstilles i løpet av seks uker i sommer.

I 2022 vil vi se at bygget reiser seg enda mer fra bakken.

Klikk deg inn her for å se den nye dronefilmen