Sier nei til foretaksbot

Styret i Vestre Viken vedtok onsdag ettermiddag å ikke vedta foretaksboten på 1 million kroner. – En svært alvorlig og krevende sak for foretaket, sier styreleder Torbjørn Almlid.

Torbjørn Almlid
Styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid.

​Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt ila Vestre Viken en foretaksbot på 1 millioner kroner på bakgrunn av en anmeldelse fra Helfo i april i fjor. Anmeldelsen dreide seg om urettmessig bruk av takster ved Avdeling for klinisk patologi i Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) i tidsrommet 2011-2017.

- Foretaket har selvsagt et ansvar for alt som skjer i foretaket, men det er flere grunner til at vi ikke har vedtatt foretaksboten, sier styreleder Torbjørn Almlid.

Han mener at det er behov for å få saken bedre belyst, og at det best kan skje gjennom en rettslig gjennomgang. Almlid viser til at Vestre Viken i en rettslig prosess vil få anledning til å føre bevis for at foretaket er blitt pålagt ansvar for bevisste handlinger begått av enkeltpersoner i foretaket.

- Foretaksledelsen var ikke kjent med forholdene i den perioden det foregikk, og feilkodingen var gjort på en måte som i henhold til ekstern undersøkelse var vanskelig å avdekke, sier Almlid.

I perioden 2012 til 2017 fikk Vestre Viken, ifølge en gjennomgang fra konsulentselskapet PwC, urettmessig refusjon på 8,4 millioner kroner. Vestre Vikens internrevisjon gjennomførte, på bakgrunn av mistanke, undersøkelser av avdelingens kodepraksis parallelt med Helfo og politiets saksbehandling, noe som bidro til at ordningen ble stoppet uavhengig av anmeldelse og foretaksbot.

- Det er også viktig å få belyst om hvorvidt Helfo, som utbetalte urettmessig refusjon, har gjennomført egenkontroll eller gjort noe for å bidra til at foretaksledelsen kunne stoppe feilkodingen, sier Torbjørn Almlid.

I etterkant har Vestre Viken tatt lærdom av saken og igangsatt nødvendige tiltak for at slike forhold kan forebygges. Almlid mener at denne saken reiser flere prinsipielle spørsmål som er velegnet for en rettslig prøve, og at det derfor kan forsvare kostnadene som en slik gjennomgang vil medføre.

Les den foreløpige møteprotokollen etter styremøtet her.