HELSENORGE

Skal bruke videokonferanse for å følge opp pasienter utenfor sykehuset

Digitalt sårprosjekt settes i gang på Kongsberg med mål om å være i gang med pasienter til 1. mai.

Digitalt sårprosjekt settes i gang på Kongsberg.
Prosjektleder Bodil Helene Bach fortalte om digitalt sårprosjekt på Kongsberg.

Vestre Viken HF har et program for medisinsk avstandsoppfølging. Dette skal sikre en helhetlig satsning på teknologi og tjenesteendringer som legger til rette for digital oppfølging av pasienter utenfor sykehuset.

Programmet skal bidra til å sikre trygge og helhetlige pasientforløp og likeverdige helsetjenester nærmest mulig der pasienten her.
Satser på videokonferanse.

Helse-Hackathon på Kongsberg

Bruk av videokonferanse er et av tre satsningsområder. Her ser man for seg bruk av videokonferanse mellom egne avdelinger/enheter, mellom helseforetak/kommune eller bruk av videokonferanse hjemme hos pasienten.

I 2019 ble det arrangert en såkalt «Helse-Hackathon» på Kongsberg der tema var pasientoppfølging med bruk av teknologi.

En av prisvinnerne på dette arrangementet ble prosjektet «Digital sårtjeneste med bruk av videokonferanse». Med bakgrunn i dette ble prosjektet «Digital sårtjeneste» satt i gang på Kongsberg sykehus.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg sykehus og Kongsberg kommune, og målet er at dette prosjektet skal videreføres i flere faser til andre poliklinikker og kommuner etter «Kongsberg-modellen».

Amund Leinaas er leder for medisinsk avstandsoppfølging i Vestre Viken HF.

Amund Leinaas er leder for medisinsk avstandsoppfølging i Vestre Viken HF.

60 deltok på oppstartsseminar

Torsdag 20. februar var det oppstartsseminar på Kongsberg sykehus.
Der møtte 60 deltakere opp fra kommuner, helseforetak, leverandører, brukerråd og andre gjester.

De fikk et innblikk i hva prosjektet på Kongsberg går ut på, hva Sunnaas sykehus har gjort av erfaringer med bruk av videokonferanse, hvilken forskning som skal følge prosjektet og hvilke utstyrsmuligheter som finnes. I tillegg fikk deltakerne bidra inn i tjenestedesign i gruppearbeid.

Nye måter å levere tjenester på

Bodil Helene Bach er prosjektleder for digital sårtjeneste-prosjektet i Vestre Viken HF, og forteller at  man kan bruke teknologi for å levere helsetjenester på nye måter.

Hun sier de håper å være i gang med digital sårtjeneste ute hos pasienter på Kongsberg senest 1. mai i år.

– Det er teknologi som både kan brukes av og sammen med pasienten. Dagens praksis med sårbehandling har utfordringer, både fordi man i kommunene mangler ansatte med spesiell kompetanse og det er begrenset tilgang til spesialist-vurderinger. Det betyr ventetid og forverring av sår. I tillegg kommer aspektet med ressursbruk for å frakte pasienter fra hjemmet til behandlingssted, ofte med følgetjeneste. Får man til en god digital avstandsoppfølging gjennom bruk av videokonferanse, får man økt tilgang til helsepersonell, reduserer komplikasjoner, unngår unødig transport, ventetid og sykehusinnleggelser. Dessuten føler pasientene at de før delta mer i egen sykdom og mestring, sa Bodil Helene Bach under oppstartsseminaret på torsdag.

Målet i den første fasen av prosjektet er at 20 prosent av Kongsberg sykehus og kommunens sårpasienter i løpet av en periode har oppnådd forbedrede resultater i såroppfølging gjennom bruk av videoassistert såroppfølging. I neste fase er målet å ta i bruk digital sårtjeneste i seks kommuner og tre poliklinikker i Vestre Viken HF.

Teknisk torg og utstillinger

Blant foredragsholderne på oppstartsseminaret var det flere representanter fra Vestre Viken HF, Kongsberg kommune, Sunnaas sykehus på videooverføring, Sykehuset Innlandet, Sykehuspartner, Kongsbergregionens IKT, Universitetet i Sør-Øst Norge og flere leverandører.

– Takk til et hardtarbeidende prosjektteam og gode bidragsytere som sørget for et godt oppstartsseminar, sier prosjektleder Bodil Helene Bach.