Helsenorge

Skal utvikle dagens sykehustomt

Vestre Viken og Drammen kommune signerte avtale om arkitektkonkurranse.

Lisbeth Sommervoll og Tore Opdal Hansen signerte avtale om arkitektkonkurranse. Foto: Drammen kommune

​Onsdag 22. august signerte administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll, og Drammens ordfører Tore Opdal Hansen avtalen om å gjennomføre en arkitektkonkurranse på dagens sykehustomt.

Helseforetaket og kommunen er opptatt av å sikre at disse eiendommene får en fremtidsrettet bruk. Området det er snakk om strekker seg fra Hauges gate til Bergstien og fra det engelske kvartalet til fylkeskommunens eiendom på Hamborgstrøm. Totalt dreier det seg om et område på rundt 115 mål. Arkitektkonkurransen skal omfatte hele det eksisterende sykehusområdet med tilhørende nærområder.

I dette området er det mange grunneiere, hvorav Vestre Viken og Drammen kommune er de største. Men det er også en rekke andre grunneiere, og området må utvikles som en helhet for å sikre et vellykket byutviklingsgrep. Det er tatt utgangspunkt i at arealene skal utvikles med tanke på bolig- og kontorformål, i tillegg til eventuelle offentlige arealer.

Hvordan dette store området utvikles har betydning langt ut over området i seg selv. Én ting er hvilke funksjoner og hvilken type bebyggelse som skal legges hit, men like viktig er hvilken innvirkning dette området skal ha på nærliggende områder og på byen som helhet. Det transformerte sykehusområdet må leve i sameksistens med sine omgivelser, som for eksempel det engelske kvarteret, Biedermeierstrøket og Byparken.

Partenes intensjon er at arkitektkonkurransen skal gjennomføres i løpet av annet halvår 2018 og avsluttes med evaluering første halvår 2019. Deretter vil Vestre Viken og kommunen avtale videre samarbeid om en egen områdeplan. 

Det nye sykehuset på Brakerøya skal etter planen bygges i perioden 2019-2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. Salg av dagens eiendom i Drammen skal være en del av finansieringen av det nye sykehuset.