HELSENORGE

Slik blir heiskapasiteten ved nytt sykehus i Drammen

Heissystemet i nytt sykehus skal bidra til en enklere hverdag for både ansatte, pasienter og ansatte. 


Nytt sykehus i Drammen vil bli 122 000 kvadratmeter stort og ha 10 etasjer på det høyeste. Beregninger viser at det vil være over 5000 mennesker i sykehuset per døgn, det blir med andre ord et travelt sted med stor trafikk.​

Dermed er heiser et avgjørende fremkomstmiddel for god logistikk og fremkommelighet. I det nye og moderne sykehuset skal 32 heiser sørge for nettopp det. 
 
Oversikt antall heiser i nytt sykehus

SLIK BLIR FORDELINGEN: Bildet viser hvordan de 32 heisene fordeles i det nye sykehuset. Illustrasjon: Link arkitektur, Bølgeblikk, Ratio arkitekter.

Portørene gleder seg til større heiskapasitet  
En yrkesgruppe som er spesielt avhengig av heiser for å gjøre en god jobb, er portørene. Portører transporterer pasienter til og fra undersøkelser og mellom avdelinger. De kjenner hver krik og krok i sykehuset og går opptil 20 000 skritt i løpet av en arbeidsdag.  

Tor Rustan, portør i Drammen sykehus
Snart må portørene bli kjent med nye kriker, kroker og heiser i nytt sykehus.

En av disse portørene er Tor Rustan. Han jobber i dagens Drammen sykehus der heisene begynner å bli gamle og det er få av dem. Med totalt 180-250 transportoppdrag per dag går det mye tid til å vente på ledige heiser ved hver transport.   


 - Jeg gleder meg stort til når vi flytter inn til nytt sykehus som vil ha en betydelig større heiskapasitet for oss portører enn i dag, sier Rustan. Det blir en helt ny arbeidshverdag med bedre forutsigbarhet for oss, fortsetter han.  

Flere og mer effektive heiser forbedrer ikke bare hverdagen for portørene og andre ansatte. Bedre heiskapasitet er også viktig med tanke på pasientsikkerheten, for å sikre at hastepasienter blir transportert til riktig sted så fort og effektivt som mulig.  
– Vi har alltid pasientene i fokus. Med det nye heiskonseptet i nytt sykehus vil vi føle oss tryggere på at vi får bidrar med det beste vi kan for pasientene, forklarer portør Rustan. 

Illustrasjon heiser

EKSEMPEL: Illustrasjonen viser eksempel på hvordan en type av heisene til nytt sykehus vil se ut. Det vil være ulike størrelser på diverse heiser i nytt sykehus. Akkurat denne heisen på bildet er 1,4x2 meter og har en makshastighet på 3 meter i sekundet.

Monteringen er i gang  

Den første leveransen med heiser kom til byggeplassen allerede 18. mai i år. Heisene blir levert fra Italia og det er KONE AS som leverer og monterer heisene.  

Montering av fire av heisene er allerede i gang, 13 av heisene skal ferdigstilles ganske raskt slik at de kan brukes mens sykehuset er under bygging. De to første heisene settes i drift i august i poliklinikkbyggene.  

Heiser under montering

UNDER MONTERING: Slik ser det ut i en av heisene akkurat nå, denne skal straks settes i drift og brukes som byggeheis. Før det skal heiskupeen kles slik at den blir godt beskyttet til åpning av sykehuset i 2025.

Bilde av prosjektleder for heisene
Ole Rasmussen er prosjektleder for elektro i nytt sykehus i Drammen. Sammen med leverandøren har han ansvaret for å få på plass alle heiser i det nye sykehuset:  

– Montering av de fire første heisene er godt i gang og vi ligger faktisk litt foran planen. Neste leveranse er i oktober. Nå går monteringen slag i slag frem alle heisene skal være ferdig montert og klare for systemtesting sommeren 2024, sier Ole.  19 av heisene vil ha et grensesnitt mot såkalte AGV – automatisk gående vogner. Disse spiller også en viktig rolle med hensyn til sykehusets logistikk. Les mer om AGV i denne tidligere saken.

FAKTABOKS 


I nytt sykehus i Drammen vil det bli 32 heiser:  

* 17 av heisene kan brukes for sengetransport 
* 2 akuttheiser som går til helikopterplattformen 
* 14 heiser som kan overstyres ved akutte situasjoner  
* 19 heiser med grensesnitt til automatisk gående vogner 
* 2 brannmannsheiser, disse styres av brannvesenet hvis det er behov (alle heiser kjøres automatisk til plan 1 hvis brannalarmen går) 
* Egne heiser for mat og avfall: 1 matheis, 2 avfallsheiser (servicebygget)