Slutt på gratis parkering fra 6. mai

For ansatte og besøkende til Vestre Viken HF opphører ordningen med gratis parkering.


 

Fra onsdag 6. mai går foretaket tilbake til ordinær parkeringsorden.  Dette henger sammen med at sykehusene i Vestre Viken tar opp tilbudet om planlagte behandlinger, noe som øker presset på parkeringsplasser.

Sykehusene i Vestre Viken gikk samlet inn i ordningen med fri parkering. Nå går vi samlet tilbake til ordningen med ordinær parkeringsordning.