Helsenorge

Store muligheter med ny teknologi

Under «Kongsberg summit» ble det lansert en pilot på 5G-nett. Det gir rom for å ta i bruk ny teknologi i helsevesenet.

Leder av seksjon for teknologiforskning ved Oslo universitetssykehus og oppfinner av roboten, Ole Jakob Elle og klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus, Stein-Are Agledal.

​Helsetjenesten har et stort behov for å digitalisere og effektivisere sine arbeidsprosesser og å ta i bruk nye teknologiske muligheter. 5G-nettet som Telenor nå skal teste ut på Kongsberg åpner for nye muligheter for teknologisk innovasjon i pasientbehandlingen.

Ved Oslo universitetssykehus er det utviklet en ultralydrobot som ble presentert på teknologikonferansen «Kongsberg summit» denne uken. Rikshospitalet og Kongsberg sykehus skal etter hvert samarbeide om å teste ut fjernstyring av roboten over 5G-nettet.

- Under uttestingen kan vi teste ulike scenarioer, både at roboten står på Kongsberg og at roboten står på Rikshospitalet. Fjernstyring krever hurtig og sikker datakommunikasjon, og vi vil sjekke hvordan dette fungerer over 5G-nettet. Dette er et veldig spennende prosjekt for oss på Kongsberg sykehus. Vi er tidlig i planleggingen, men jobber nå for fullt med dette samarbeidet, sier klinikkdirektør Stein-Are Agledal.

Agledal var selv tilstede på teknologikonferansen for å se på roboten. Han mener Kongsberg sykehus er helt sentralt i utviklingen av teknologiske løsninger til helsetjenesten.

- Samarbeidet med Oslo universitetssykehus er spennende, og jeg er stolt over at vi i teknologibyen Kongsberg kan teste ut nye og spennende måter på å ta teknologien inn i sykehuset. Vestre Viken dekker et stort geografisk område, derfor er vi opptatt av å teste ut teknologi som kan kompensere for avstand, og da er mulighetene som finnes i 5G-nettet spennende for oss, sier han.

Prosjektet er enn så lenge i startgropen, men mulighetene for å forbedre pasientbehandlingen med den nye teknologien er store.

- Det er viktig å øke helsevesenets evne til å ta i bruk nye teknologiske løsninger, og å være med på utviklingen av dem. I Vestre Viken er vi interessert i å utforske om det finnes andre teknologiske løsninger som kan utnytte muligheter i 5G til å levere en bedre helsetjeneste. Vi starter gjerne flere samarbeidsprosjekter på Kongsberg omkring dette i 2019 mens Telenors pilot pågår, sier teknologidirektør i Vestre Viken, Cecilie B. Løken.