HELSENORGE

Syke ansatte skal holde seg hjemme

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning av koronavirus i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveis-symptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, skal du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk.

Det er på nåværende tidspunkt ikke indisert å teste deg ved kortvarig luftveissykdom (snørr, sår hals) som du blir raskt frisk av. Du må informere din leder om fraværet.

Har du derimot symptomer som hoste, feber og/eller kortpustet og har du i din stilling pasientkontakt så bør du teste deg. Du skal ikke være på jobb om du har disse symptomene.

Informasjon om testing finner du herHvis du får mer alvorlige symptomer bør du ringe fastlegen din.

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring din lokale legevakt, eller fellesnummer for legevakt på telefon 116 117.

Infoplakat om smittevern, fra Folkehelseinstituttet.

Info fra Folkehelseinstituttet om vaner som forebygger smitte.

Denne artikkelen er over to år og ikke oppdatert i henhold til dagens retningslinjer innen smittevern.