HELSENORGE

Takk til våre bioingeniører

15. april er den internasjonale bioingeniørdagen.

Bioingeniørdagen 15. april.

15. april er den internasjonale bioingeniørdagen. Gratulerer!

- Jeg ønsker å fremheve denne yrkesgruppen som er så viktig for all pasientbehandling. De utfører tusenvis av forskjellig analyser, og i det siste har de gjort en ekstraordinær innsats med Covid-19-analysering for å sikre at vi har god kontroll på koronapandemien, sier Wesley Caple, klinikkdirektør for Medisinsk diagnostikk.

Vestre Viken har flere hundre bioingeniører som er involvert i mange fagområder, blant annet blodbank, biokjemi, mikrobiologi, patologi, genteknologi, farmakologi, nukleær og forskning. De fleste pasientgruppene er avhengig av riktig diagnostikk for videre behandling – og uten bioingeniører får man det ikke til. 

- Kvalitet og forbedringsarbeid er nesten som en del av DNA-et til denne yrkesgruppen.  I tillegg har de generelt høy kompetanse innen teknologi og IKT.  Bioingeniører er også veldig gode med pasienter, hvor riktig prøvetaking er en forutsetning for å få korrekte svar. Rett svar til rett tid til rett pasient. De bidrar i de aller fleste pasientforløp. Gratulerer med dagen til alle våre bioingeniører i Vestre Viken, sier Wesley Caple.