HELSENORGE

Tildeler forskningsmidler for 16 millioner kroner i 2020

Interne og eksterne forskningsmidler i Vestre Viken HF for 2020 er nå tildelt. 18 prosjekter får støtte.
Trygve Berge var blant dem som er tildelt forskningsmidler for 2020.
Trygve Berge er blant dem som er tildelt forskningsmidler for 2020.

Interne forskningsmidler

Det kom inn totalt 35 søknader, med en søknadssum på cirka 26 millioner kroner. En ekstern komitè bestående av tre professorkompetente forskere har vurdert og rangert alle søknadene.

Det ble tildelt cirka 16 millioner kroner til 18 prosjekter.

SE LISTEN: Tildeling interne forskningsmidler.pdf

Eksterne forskningsmidler

Helse Sør-Øst tildelte forskningsmidler i sitt styremøte 19. desember 2019. Vestre Viken fikk innvilget ett prosjekt:

Bjørn Rishovd Rund, Forskning- og innovasjonsenheten, fikk tildelt postdok-midler til sitt prosjekt: Prenatal health, obstetric complications and neurocognition in young individuals at risk for schizophrenia - a population-based study.

Dette er en pågående sub-studie under MoBa (Folkehelseinstituttet), hvor en undersøker mulige sammenhenger mellom fødselskomplikasjoner, nevrokognisjon og schizofreni.

Regionalt nettverk

I tillegg har Arnljot Tveit, Bærum sykehus, fått tildelt midler til regionalt forskningsnettverk, Norwegian Atrial Fibrillation Research Network.

Nettverket ble etablert i 2017, og omfatter atrieflimmer-forskere fra Norge, Europa, USA og Australia og ledes fra Bærum sykehus som har stor forskningsaktivitet innenfor atrieflimmer.

Helse Sør-Øst har nå tildelt forskningsnettverket midler for tre nye år (2020-2022). Nettverket har egen internettside

Tildelt strategiske midler

Gernot Ernst, Kongsberg sykehus, fikk tildelt strategiske midler til prosjektet «The role of stress and mood effects of opioids in operation patients».

Dette er en studie som skal undersøke hvilken effekt forskjellige opioider (morfin-liknende sterke smertemidler) kan ha på følelser og stress. Resultatene kan ha betydning til for eksempel lindrende behandling av kreftsyke.