HELSENORGE

Transporttilbud for pasienter med mistenkt eller bekreftet koronavirus-smitte

Pasientreiser i Vestre Viken har pr. 20. mars 2020 en minibuss som håndterer transport av pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus. Avhengig av etterspørsel, vil tilbudet kunne utvides.

Tilbudet gjelder Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus, inklusive Hallingdal sjukestugu samt kommunene i Vestre Vikens dekningsområde, unntatt «gamle» Asker og Bærum.

Tilbudet gjelder alle dager mellom kl. 07:00 og kl. 17:00.

Helsepersonell i Vestre Viken HF bestiller transport ved behov.

Vi minner samtidig om at de som er smittet eller mistenkt smittet med koronavirus først og fremst skal være hjemme i isolasjon eller karantene. Dersom du er i denne pasientgruppen og må oppsøke helsehjelp, ønsker vi at du først og fremst organiserer transport med privatbil.

Som en midlertidig ordning dekker pasientreisekontorene utgifter til bruk av egen bil ved reiser over 10 km, selv om det ikke er medisinsk behov for dette. Dette fordi myndighetene anbefaler at man ikke skal bruke drosje eller annen offentlig transport.

På helsenorge.no kan du lese mer om at du midlertidig får dekket tilleggsutgifter, som parkering, bom og bilferge

Sykehusene har midlertidig innført gratis parkering rundt sykehusene av samme grunn.

Her kan du lese om midlertidig fri parkering i Vestre Viken

MERK! Pasientreisers tilbud for transport av pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av koronavirus gjelder ikke ambulansetransport av pasienter som er sengeliggende eller som har behov for overvåking og/eller behandling underveis. Transport for disse pasientene bestilles av Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).