HELSENORGE

Travle dager for renholderne – gleder seg til å få hverdagen tilbake

Pandemien har ført til mye ekstraarbeid for renholdspersonalet på sykehusene i Vestre Viken HF. Nå gleder de seg til det igjen blir mulig å ta den sosiale praten over kaffekoppen.

PÅ JOBB: Renholder Astrid Paulsen gleder seg over å være på jobb, til tross for travle pandemidager.

PÅ JOBB: Renholder Astrid Paulsen gleder seg over å være på jobb, til tross for travle pandemidager.

Ansatte i Vestre Viken har gjort en formidabel og ekstraordinær innsats i de snart to årene som har gått siden koronapandemien brøt ut.

Blant mange yrkesgrupper som så definitivt har fått mye mer å gjøre, er renholdspersonalet på klinikkene.

Hyppig vask av berøringspunkter

Mer smittevask og ekstra renhold av berøringspunkter flere ganger om dagen har ført til travle dager, kvelder og netter.

- Hos oss på Kongsberg sykehus har dette ført til omlegging av vakter og ekstrajobbing for våre ansatte. For vår del er det primært en økning i smittevask og vask av berøringspunkter på sykehuset som har gitt merarbeid. Våre ansatte har gjort en formidabel jobb og virkelig stått på, forteller Lillan Martinsen, seksjonsleder renhold og tekstil på Kongsberg sykehus.

Det er 16 fast ansatte på seksjonen og seks vikarer.

Ingen smittet på jobb

Astrid Paulsen har jobbet som renholder på Kongsberg sykehus i åtte år og er snart ferdig utdannet fagarbeider. Hun legger ikke skjul på at det har vært travelt.

- Det har blitt mye mer fokus på smittevask i løpet av disse to årene. Så vasker vi berøringspunkter på sykehuset hyppig, minst to ganger hver dag. Innimellom blir vi også tilkalt for å utføre ekstra smittevask, og vi får god nytte av maskiner som desinfiserer rom på en veldig effektiv måte. Men før vi kan bruke disse maskinene må vi vaske rommene ordentlig. Da blir det bra til slutt, smiler Astrid Paulsen.

Lillan Martinsen har vært opptatt av at de ansatte skal føle seg trygge på jobben. De prater mye om i hverdagen og gjør alt de kan for å forhindre smitte i personalet.

- Ingen av våre renholdere har blitt smittet på jobben. Som leder er jeg utrolig stolt over jobben de har lagt ned, og hvordan de har hatt omsorg for hverandre, sier Lillan Martinsen.

JOBBOMSORG: Renholder Astrid Paulsen sammen med seksjonsleder Lillan Martinsen.

JOBBOMSORG: Renholder Astrid Paulsen sammen med seksjonsleder Lillan Martinsen.

- Har ikke vært redd

Dette nikker Astrid Paulsen anerkjennende til.

- Jeg har aldri vært redd for å bli smittet på jobb. Vi har innarbeider gode rutiner og har godt utstyr å bruke. Tryggheten på jobben har selvsagt vært viktig for meg. Men jeg må innrømme at jeg gleder meg til den dagen jeg slipper å jobbe med munnbind og kle meg opp med smittevernutstyr. Det kan til tider kan være tungt, sier Astrid Paulsen.

Gleder seg til alle kan samles igjen

Pandemien har satt en effektiv stopper for sosiale samvær for renholdsgjengen på Kongsberg sykehus. De savner det å kunne samle hele troppen til kaffe og en prat rundt bordet.

- Ja, det savner jeg. Vi har ikke lov til å være flere enn fem samlet - og med god avstand og strenge smittevernhensyn. Jeg gleder meg til vi kan samles igjen for å prate sammen - gjerne med med en kopp kaffe og en nystekt vaffel til, smiler Astrid Paulsen.

Renholder Astrid Paulsen på Kongsberg sykehus gleder seg til å få tilbake den kollegiale hverdagen i jobben.

Renholder Astrid Paulsen på Kongsberg sykehus gleder seg til å få tilbake den kollegiale hverdagen på jobben.

- Et enormt behov

12. mars 2020 eksploderte behovet for spesielle tjenester på sykehusene, og renholdstjenesten ble ganske raskt definert som en viktig faktor i kampen mot smitte.  Nye tjenester ble umiddelbart etterspurt.

- I løpet av få dager fikk vi på plass nattrenhold, forsterket bemanning og egne vakter som tok ekstra renhold av berøringspunkter, toaletter og de mest trafikkerte områdene på klinikkene våre, forteller Kjersti Lohne Enersen, avdelingssjef renhold og tekstil i Vestre Viken.

I tillegg til nattrenhold og forsterket bemanning, er det antall smittevask som har stått for aktivitetsøkningen innen renhold.

 I 2020 så vi en vesentlig økning i antall smittevask på alle sykehusene.  Økningen var naturlig nok størst i 2. kvartal 2020, men endringer i praksis for bestilling av smittevask har endret seg.
 

graf antall smittevask pr sykehus 

- Vi ser at det var økning på alle sykehusene.  I 2020 hadde vi en «topp» i 2. kvartal (mars-april-mai 2020).  Denne toppen finner vi ikke i 2021, derfor ser vi en nedgang i 2021, sier avdelingssjefen.

Tallene fra 2021 preges av at aktiviteten på sykehusene ikke har tatt seg opp. 

Ansatte har stilt opp

- Med en minimal økning i bemanning har vi klart å levere smitterenhold og tilpasse tilstedeværelse på sykehusene etter behov meldt fra klinikkene.  Våre ansatte har vært svært fleksible og stilt opp når det har vært nødvendig, sier Kjersti Lohne Enersen.

- På Kongsberg har vi klart å dekke ekstra vakter uten å ta i bruk vikarbyråer.  Ansatte har jobbet kveld og også natt når det har vært nødvendig.  Dette er veldig imponerende på et lite sykehus der det ikke er så veldig mange å spørre.  Da tar de ansatte hver sin tørn for å løse situasjonen, sier Lohne Enersen, som gir honnør til alle ansatte i renhold- og tekstilavdelingen:

- Renhold er viktig og må gjøres ordentlig

Dugnadsånden og viljen til å stille når det trengs, har vært imponerende i hele avdelingen.

På Blakstad har det også vært nødvendig å stille opp ekstra når det har vært smitteutbrudd.  Og de større sykehusene har fått kjenne på et trykk over tid.  På samme måte som helsepersonell har måttet innrette livet etter pandemien, så har våre ansatte lagt til side planer og behov for å serve sykehusene, sier avdelingslederen.

Tiltak som pauser i små grupper og faste kohorter har virket, det har vært tilnærmet ingen smitte mellom kolleger på renholdsseksjonene gjennom disse to årene.

- Jeg er veldig stolt av å ha erfart hva som bor i våre medarbeidere, og jeg tror at hele avdelingen føler at vi har fått vist for hele verden det vi vet: Renhold er viktig og må gjøres riktig. Det kan våre ansatte!, sier Kjersti Lohne Enersen.