Helsenorge

Trolig funnet opphavsstedet

Det er fortsatt registrert legionellabakterier i vannet ved Drammen sykehus. Nå tror fagfolk at opphavsstedet til bakteriene er funnet.

​5. februar ble det tatt ekstraprøver av vannet fra drikkevannspunkter og beredere ved Drammen sykehus. Ingen av prøvene som ble tatt fra drikkevannspunkter inneholdt legionellabakterier. I to av berederne ble det funnet legionellabakterier, og det antas at dette er opphavsstedet til bakteriene.

– Som følge av dette funnet skifter vi ut disse berederne, sier klinikkdirektør Narve Furnes i Intern service.

Det første legionellafunnet ble gjort 29. november i fjor, og siden den gang er det iverksatt en rekke tiltak. Temperaturen på vannet er økt, dusjslanger og dusjhoder er skiftet, og det er satt legionellafilter på enkelte dusjer.

– Tiltakene viste effekt på prøvene som ble tatt etter det opprinnelige funnet. Ekstraprøvene som blant annet er tatt i bereder viser at vi trolig kan ha funnet opphavsstedet til bakteriene, sier Furnes.

Ingen pasienter er smittet som følge av legionellafunnet ved sykehuset. Det ble iverksatt tiltak umiddelbart etter at det opprinnelige funnet ble gjort, forteller klinikkdirektør ved Drammen sykehus, Britt Eidsvoll.

– Vi har innført restriksjoner på dusjing enkelte steder på sykehuset, og flaskevann har vært brukt på intensivavdelingene til de svakeste pasientene.

Hun sier at ledelsen ved sykehuset har tatt funnet alvorlig. 

– Oppblomstring av legionella på et sykehus er alvorlig i seg selv. Legionella kan forårsake alvorlig sykdom hos personer med svakt immunforsvar. Typen som er funnet i vannet ved sykehuset er imidlertid veldig sjelden forbundet med sykdom hos mennesker, sier Eidsvoll.

Det skal tas nye prøver av vannet ved sykehuset månedlig fremover. Neste prøve tas i uke 11.