Trygg fødselsomsorg i Vestre Viken

Gravide som skal føde ved sykehusene i Vestre Viken skal være sikre på at de får et trygt fødetilbud gjennom sommeren.

De siste ukene har det i mediene vært særlig oppmerksomhet rundt bemanningen ved fødeseksjonen på Drammen sykehus. I år har det vært noen utfordringer med å dekke vaktene, men antall ledige vakter er redusert betydelig, og turnusen er godkjent av de tillitsvalgte.

- Vi har et trygt og forsvarlig tilbud for fødende ved Drammen sykehus, og det er ikke redusert kapasitet i sommerferieperioden, sier direktør, fag i Vestre Viken, Halfdan Aass.

Han påpeker at det også er tett dialog mellom de fire fødeavdelingene ved Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus.

- De andre avdelingene har kapasitet til å overta gravide ut fra avtalte kriterier, dersom det skulle bli behov for det. De fødende som eventuelt blir berørt av det, vil bli kontaktet, sier han.

Grunnen til at det i år har vært noen utfordringer er at det har vært en økt satsing og rekruttering av jordmødre i kommunene. Dette er en ønsket utvikling, men har bidratt til at flere jordmødre fra Føde- og barselseksjonene ved Drammen sykehus har begynt i primærhelsetjenesten.

På kort sikt har dette medført utfordringer knyttet til sommerferieavviklingen, men rekrutteringsprosessen for å dekke opp ledige jordmorstillinger i sykehuset, er godt i gang.