HELSENORGE

Trygghet i en bamse

Barn skal føle seg trygge når de skal i narkose og opereres. En liten pelskledd venn har vist seg å være et godt hjelpemiddel. Nå har Anestesiavdelingen fått innovasjonsmidler for å utvikle gode rutiner og hjelpemidler som skal gjøre barn trygge før operasjon.

Hvert år opereres om lag 1200 barn ved Drammen sykehus. Foruten trygg og god anestesi er det et viktig mål at barnet som skal opereres føler seg trygg.

Anestesisykepleierne er de som står nærmest barna når de skal i narkose. De opplever ofte at barn er redde og gruer seg til operasjon. Forskning viser at mer enn 60 % av alle barn opplever angst like før operasjonen og anestesien som skal gis.  

 
– Vi har liten tid sammen med barnet, og det å skape trygghet på denne korte tiden kan være en utfordring, sier anestesisykepleierne Mari-Anne Halvorsen og Inger Mari Vinje ved Drammen sykehus. 

 
De to rutinerte sykepleierne i anestesiavdelingen ønsket å skape mest mulig trygghet for barna, og har engasjert seg og jobbet spesielt med rutinene rundt barneanestesi, og med fokus på barnets opplevelse.

 
Det resulterte i 2 forskjellige prosjekter, hvorav det første allerede er etablert i avdelingen. 

 
Prosjekt nummer to er helt i startgropen, og til dette arbeidet er avdelingen tildelt innovasjonsmidler.
Anestesisykepleiere med bamse

Anestesisykepleierne Mari-Anne Halvorsen og Inger mari Vinje med bamsen som er et viktig verktøy for å trygge barn.

God erfaring med kosedyr

Mari-Anne Halvorsen har videreutdanning i narkose til barn. Hun har sett hvilken positiv effekt kosedyr har for å dempe redsel. Både «Rasmus» som brukes på sykehus i Oslo og isbjørnene «Tea» og «Teo» i Danmark hadde god effekt på barn som skulle til operasjon. 

 
Inspirert av dette ble «Drømmeliten» født i Drammen, og så langt har Drømmeliten gjort stor suksess. 

 
– Vi ønsker at alle våre barn skal oppleve trygghet og mestring, og en god følelse som de kan ta med videre. Barna får bamsen først inne på operasjonsstua. Studier viser at det er mest hensiktsmessig for barnas mestringsfølelse å få bamsen rett i forkant av situasjonen som er ukjent og som de gruer seg for. Trygghetsbamsen skal ikke gis som premie, men brukes aktivt som avledning av oss som jobber på operasjonsstuene (f.eks. ved innleggelse av PVK). Bamsen får barnet med seg hjem – og vi håper den kan være til glede for barnet videre, forteller Halvorsen. 

Det hele startet som et prøveprosjekt med 250 bamser. Bamsene ble godt mottatt av barna, og vi hadde fått et nyttig verktøy for å gjøre barna mer trygge.

 
Det er også oppfatningen til resten av operasjonsteamet som gjennom en spørreundersøkelse har styrket troen på at «Drømmeliten» bidrar til å skape tryggere rammer for barna.

Kastet dinosauren

– Vi har flere eksempler på at bamsen er et velfungerende verktøy i jobben vår. Som da en gutt i barnehagealder slapp dinosaurene han hadde i hendene til fordel for den myke bamsen. Mange kan vise til lignende historier, og som forteller om barna og deres gode opplevelse rundt trygghetsbamsen, sier Halvorsen.

Prosjektet har vært så vellykket at «Drømmeliten» har kommet for å bli.
 

«Drømmeliten» i flere kanaler

Informasjon om narkose, hva som skjer før, under og etter, er en sentral del av den preoperative forberedelse til anestesi.

– Vi opplever at barn og deres foreldre som har lest en informasjonsbrosjyre før operasjonsdagen, er mer nysgjerrige og samarbeider bedre når de ankommer operasjonsstua, forteller Inger Mari Vinje. 

 
Drammen sykehus har i dag kun informasjon på papir som omhandler anestesi og operasjon. 

 
– Dagens barn vokser opp med digitale spill, bruk av pc-leker og apper som en naturlig del av hverdagen. Digital informasjon vil derfor for de aller fleste være et treffsikkert verktøy som læringsarena. Her kan barna få kunnskap om den pre- og postoperative perioden i tråd med deres alder og kognitive ståsted, forteller Vinje.

 
Sykepleierne på anestesiavdelingen har fått innovasjonsmidler for å jobbe videre med verktøy for å trygge barn.

 
– Første fase var «hva gjør vi i møte med barna», mens neste fase blir «hvordan kan vi forberede barnet?». Og vi har stadig nye prosjekter som modner i bakhodet. Og det er ikke fremmed for at Drømmeliten vil dukke opp flere steder etter hvert, avslutter Halvorsen og Vinje.