HELSENORGE

Vestre Viken bidrar aktivt i ny behandlingsprosedyre for barn

En ny nasjonal behandlingsprosedyre for korona-smitte hos barn har gått gjennom nasjonal kvalitetssikring i hurtig tempo. Vestre Viken har bidratt aktivt.

behandlingsprosedyre for barn med Covid-19-smitte

Overlege Per Helge Måseide fra Drammen sykehus er blant de som har jobbet med å utarbeide den nye behandlingsprosedyren for barn. (Foto: privat)

Det er nå laget en nyasjonal behandlingprosedyre for Covid-19 hos barn

– Dette er en nasjonal behandlingsprosedyre for hvordan man skal behandle barn og ungdommer med Covid-19/korona. Arbeidet har gått i rekordfart. Oslo universitetssykehus og Vestre Viken har levert hvert vårt utkast til plan. Så har det vært en nasjonal referansegruppe med eksperter som har gått gjennom forslagene og kvalitetssikret det endelige resultatet. I denne prosedyren har vi forsøkt å gå gjennom alt av relevante internasjonale retningslinjer og studier for å prøve å finne ut hvordan barn og unge som har Covid-19 skal behandles, forteller Per Helge Måseide, som er barnelege og jobber som overlege på Drammen sykehus.

Bruker daglig

På Helsebiblioteket sine nettsider ligger Barnelegeforeningens nasjonale behandlings-prosedyrer.

– Dette er informasjon vi bruker hver eneste dag. Dette er et sted der informasjon er ganske enkel å søke opp og der både fagpersoner, allmennleger og andre som er interessert kan gå inn og lese, forklarer Måseide.

Jobbet internt

Vestre Viken jobbet fram en intern prosedyre der legene som jobber med infeksjoner og lungesykdommer hos barn sammen laget et komplett forslag. Denne ble sendt inn til ekspertgruppen, som foretok en rask og effektiv prosess på epost for å få ferdig en nasjonal behandlingsprosedyre så raskt som mulig.

– Det har vært en veldig spennende og konstruktiv prosess å være med på. Og fordi det stadig kommer ny kunnskap om viruset vil vi oppdatere prosedyren fortløpende. Vi er allerede i gang med den første revisjonen, bare en uke etter at prosedyren ble publisert, sier Per Helge Måseide.

Barn mindre utsatt

Ser man på tallene på verdensbasis, er det nå kommet et ganske omfattende tallmateriale som tyder på at barn og ungdommer er mindre utsatt for infeksjoner med Covid-19.

– Når man ser på de tallene, spesielt fra Kina og Nord-Italia, så er det ekstremt få barn og ungdommer som har vært alvorlig syke. Det finnes knapt registrerte dødsfall i denne gruppen. Av de som blir smittet, så regner man med at en god del ikke har symptomer i det hele tatt. Den aller største gruppen får lette symptomer, sier Måseide.

Flere telefoner, mindre besøk

Barnelegen merker at færre foreldre og barn oppsøker sykehuset nå, men det kommer i stedet mange telefoner fra bekymrede foreldre.

– Vi forsøker, etter anbefalingene fra helsemyndighetene, å avvikle vanlige polikliniske kontroller ved oppmøte og sette det over til telefonkonsultasjoner. Jeg har hatt for eksempel hatt mange pasienter hjemmefra. Vi merker at mange helst ikke vil komme til sykehuset, selv om alle som skal inn på sykehuset jo blir screenet nøye før de kommer inn. Sykehuset er vel kanskje et av de tryggeste stedet du kan være.

– Hvis man tror at barnet man har ansvaret for virker sykt, du er bekymret og man ellers ville tatt kontakt med lege, så skal man absolutt ta kontakt nå også, mener Per Helge Måseide.

Svært mye informasjon om Covid-19, utarbeidet av norske leger, er samlet på Barnelegeforeningens nettsider