HELSENORGE

Vestre Viken er tilbake i grønn beredskap

Smitten i samfunnet og antall innlagt pasienter med COVID-19 er på vei ned. 4 mai 2021 gikk derfor foretaket over i grønn beredskap og planlagt kapasitet trappes opp.

Direktør Fag, Ulrich Spreng.
Fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng.

Antall innlagte pasienter med COVID-19 har gått betydelig ned siden påsken. Mens det var 56 innlagte pasienter 6. april er det 16 pasienter innlagt pr. 4. mai og smitten blant befolkningen er mindre utbredt. 4. mai besluttet derfor Strategisk beredskapsledelse i Vestre Viken at foretaket skulle gå tilbake til grønn beredskap fra og med kl. 17:00 på tirsdag 4. mai 2021.

Dette medfører at den planlagte kapasiteten trappes opp i helseforetaket.

Vestre Viken er fortsatt i grønn beredskap og fortsetter med tiltak som pretriage av pasienter, smitteverntiltak og adgangskontroll.

Hele Vestre Viken er tilbake til Grønn beredskap

Nedtrappingen til grønt beredskapsnivå omfatter Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu, Blakstad sykehus, alle tverrgående klinikker og behandlingssteder for Psykisk helse og rus, Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester, og Klinikk for intern service samt stab og ledelse i foretaket.

Historikk

16. mars 2021 gikk Bærum sykehus først ut i gul beredskap og ble tett etterfulgt av resten av klinikkene i Vestre Viken torsdag 18. mars. Bakgrunnen for dette var at mange pasienter var innlagt for COVID-19-behandling i foretaket, samtidig som smitten i samfunnet var på vei opp.

Kl. 17:00 på tirsdag 4. mai 2021 gikk helseforetaket tilbake til grønn beredskap.

Generelt om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

Grønn beredskap:

Normal drift, med oppmerksomhet rundt mulig mobilisering, forberedelser og planer.

Gul beredskap:

Situasjonen utvikler seg. Det mobiliseres ekstra ressurser.

Rød beredskap:

Situasjonen er alvorlig. Det kreves betydelig mobilisering av ressurser på de fleste områder.
   

På Vestre Vikens beredskapsside finner du mer info om pandemien og våre tiltak for å bekjempe den