HELSENORGE

Vestre Viken HF er i gul beredskap

Pr. 18. mars var 27 pasienter innlagt for COVID-19-behandling i Vestre Viken helseforetak. Tallet på inneliggende pasienter har økt i takt med smitten i samfunnet. Vestre Viken, med alle behandlingssteder og klinikker i helseforetaket, gikk derfor i gul beredskap 18. mars 2021.

Fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng.
Fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng.

Alle behandlingssteder og klinikker er i Gul beredskap

Dette omfatter Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu, Blakstad sykehus, alle tverrgående klinikker og behandlingssteder for Psykisk helse og rus, Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester, og Klinikk for intern service samt stab og ledelse i foretaket.

Vi endrer noe på driften og vurderer ytterligere endringer fortløpende

En rask økning i antall innleggelser av pasienter med covid-19 er krevende og vi ser oss nødt til å redusere noe planlagt kirurgi, men opprettholder all utredning og behandling av kreft samt øyeblikkelig-hjelp-funksjonen. Vi vurderer fortløpende behovet for ytterligere endringer i driften, opplyser fagdirektør i Vestre Viken HF, Ulrich Spreng.
   

På Vestre Vikens beredskapsside finner du mer info om pandemien og våre tiltak for å bekjempe den