HELSENORGE

Vestre Viken screener nå for koronavirus-mutasjoner

Vestre Viken sjekker nå alle positive lokale koronaprøver for mutasjoner. Det gir langt kortere svartid og muliggjør raskere oppfølging.

koronaprøver sjekkes for mutasjon
Trude Steinsvik er avdelingssjef i avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken.

Før var det kun Folkehelseinstituttet som drev med overvåkning av de ulike mutasjonene av koronavirus.

Etter at antall mutasjoner i Norge har økt, har det vært jobbet med å få til såkalt screening ute i helseforetakene. Nå er dette på plass i Vestre Viken.

Sjekker de tre mest kjente

- Denne uken (uke 8) så startet vi med screening av de tre mest kjente mutasjonene som er nå: Den britiske, brasilianske og sør-afrikanske variantene. Nå screener/sjekker vi alle positive prøver som avdekkes på laboratoriene våre i Vestre Viken HF. Analysen kan i løpet av relativt kort tid bli endret om det er mutasjoner som dukker opp og som anses å være viktigere, forteller Trude Steinsvik, avdelingssjef i avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken.

Inntil videre vil alle prøver hvor det påvises en variant under særskilt overvåkning, bli sendt til Folkehelseinstituttet. Det sendes fortsatt regelmessig prøver til Folkehelseinstituttet for screening av andre mulige varianter.

Viktig med raske svar

- Akkurat nå er det viktig å få raske svar på spørsmålet om mutasjoner, og jeg er imponert over at våre dyktige ansatte med medisinsk mikrobiologi i Drammen har fått denne screening-metoden så raskt implementert. Dette betyr kortere svartid, og mulighet for raskere oppfølging for de som jobber med smittesporing og karantenesetting, forteller Trude Steinsvik.