HELSENORGE

Vestre Viken ut av beredskap

Vestre Viken HF går ut av beredskap fra 15. mars 2022 klokken 16:00.

Presset på intensivkapasiteten er nå mindre og sykefraværet blant de ansatte faller. Omtrent halvparten av korona-pasientene er lagt inn med, og ikke på grunn av covid-19.

– Situasjonen ved våre sykehus er nå i ferd med å stabilisere seg. Derfor går vi ut av beredskap, sier fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng.
Han understreker at pandemien ikke er over og at sykehusene fortsatt vil ha mange innlagte pasienter med covid-19.

– Vi følger situasjonen tett. Skulle ting endre seg vil vi raskt kunne omstille oss, sier Spreng.

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.
Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

På beredskapssiden kan du lese mer om beredskapsnivåer i Vestre Viken