HELSENORGE

Vestre Viken utmerker seg på kvalitet i nytt helseatlas

Mandag ble det nye Helseatlas for kvalitet lansert. Vestre Viken helseforetak skiller seg ut med flest kvalitetsindikatorer med høy måloppnåelse.

Ansatte i Vestre Viken leverer helsetjenester av god kvalitet, det viser resultatene i Helseatlas.

18. januar ble Helseatlas for kvalitet lansert av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Helseatlas for kvalitet beskriver kvaliteten av utvalgte nødvendige helsetjenester og har undersøkt kvaliteten og variasjonen mellom de ulike bo- og opptaksområdene i Norge.

Tilstander som omfattes er alvorlig hjerte-karsykdom, kreft, diabetes, nyresykdom og hoftebrudd.

Atlaset er skrevet i samarbeid med 12 nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og resultatene er basert på 31 utvalgte kvalitetsindikatorer som måler kvalitet i utvalgte nødvendige helsetjenester. Resultatene gjelder spesialisthelsetjenesten og perioden 2017–2019.

Vestre Viken skiller seg positivt ut

I resultatene i helseatlaset går det frem at Vestre Viken skiller seg ut som det opptaksområdet som har flest kvalitetsindikatorer med høy måloppnåelse (58%). Og var samtidig blant opptaksområdene med færrest indikatorer med lav måloppnåelse (21%).

I figuren under, var dermed Vestre Viken det opptaksområdet som samlet sett hadde høyest måloppnåelse for indikatorer som ble valgt til å måle kvalitet i utvalgte nødvendige helsetjenester – etterfulgt av opptaksområdene Oslo, Stavanger og Sørlandet.

Her kan du se og lese det nye helseatlaset

- Gledelig

- Det er viktig at pasientene som bor i Vestre Viken ser at vi har behandling av god kvalitet. Fra før er det kjent at Vestre Viken er et av de mest effektive foretakene i Norge - og det er gledelig at Vestre Viken scorer høyt på kvalitet, sier Ulrich Spreng, fagdirektør i Vestre Viken.

- Hvilke kvalitetsindikatorer scorer Vestre Viken høyest på?

- Vestre Viken ligger høyt i andel brystbevarende operasjoner ved brystkreft, i andel voksne diabetespasienter som har god kontroll på blodsukkeret og i andel pasienter som har et hoftebrudd og som opereres i løpet av 48 timer, forteller fagdirektøren, og fortsetter:

- Det finnes også områder der Vestre Viken har forbedringspotensial. For eksempel andel pasienter som behandles med hjemmedialyse. Denne andelen skal bli høyere i løpet av 2021, og det er igangsatt et forbedringsprosjekt, forteller Ulrich Spreng.

På spørsmål om hvordan Vestre Viken kan bruke disse kvalitetsresultatene videre, sier han:

- Det er viktig at våre ansatte og våre ledere eier sin egen kvalitet. Vi må vite hvordan det går med de pasientene vi behandler og forbedrer oss kontinuerlig, forteller fagdirektøren i Vestre Viken.