HELSENORGE

Veteraner bidrar utenfor sykehuset

Medlemmer fra Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner bidrar i adgangskontrollen utenfor Drammen sykehus.

Denne uken har tre veteraner fra NVIO Drammen og omegn (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner) bidratt i adgangskontrollen utenfor Drammen sykehus på frivillig basis – for å være med på den nasjonale dugnaden.

SE VIDEO:​​

 


De tre veteranrepresentantene er Freddy Hoffmann, Erik Jensen og Bent Martin Jahre.

NVIO er opptatt av at samfunnet skal se på veteranene som en ressurs i lokalmiljøet. Derfor tok NVIO kontakt for å høre om medlemmer kan stille som frivillig vaktmannskaper utenfor sykehuset.

Bidrar til nasjonen

- Vi sendte ut en forespørsmål til medlemmene våre. Dette stiller vi opp på, og vil gjerne bidra nå som nasjonen er i en krisesituasjonen, forteller Freddy Hoffmann i NVIO Drammen og omegn.

vakthold utenfor sykehuset

Bent Martin Jahre (til venstre) og Freddy Hoffmann fra NVIO Drammen og omegn bidrar på frivillig basis utenfor Drammen sykehus.

- Vi har fått noen henvendelser med ønske om å bidra, og siden det går via oss i HR i Vestre Viken så skjer dette i ryddige former med kontrakter, slik at vi har ansvaret for dem når de stiller opp for oss. Dette er viktig, spesielt med tanke på forsikringer. Vi er utrolig takknemlig for at de ønsker å bidra, sier Barbro Malen Jorde hos HR administrasjon og bemanning i Vestre Viken.