Bilde av pasient, helsepersonell og pårørende til Læring og mestring.

Pasient- og pårørendeopplæring

For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Vi tilbyr en rekke kurs og læringstiltak til pasienter og pårørende. Aktivitetene spenner over mange ulike diagnoser, tilstander og situasjoner.

Mer om læring og mestring

Ved langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer, praktiske utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet.

Gjennom lærings- og mestringstilbud kan brukere, pasienter og pårørende få økt innsikt i egen situasjon slik at de forebygger forverring og tilbakefall og opplever økt mestring og bedre livskvalitet.

Stort sett gruppebasert

Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som gruppebaserte kurs. Noen ganger inngår individuelle møter mellom deltakerne og en fagperson som en del av tilbudet.

Kursinnhold etter brukernes behov

Innholdet i kursene varierer. Det kan dreie seg om medisinske, praktiske, relasjonelle eller følelsesmessige forhold knyttet til det å ha langvarige helseutfordringer eller å være pårørende til noen som har det. Det som er felles, er at fagpersoner og brukerrepresentanter holder kursene sammen og at det er satt av tid til at deltakerne kan utveksle erfaringer.

Brukererfaring og fagkunnskap er sidestilt

Pasienter og pårørende deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene i samhandling med fagpersoner. Dette for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Helsepersonells evne til formidling av kunnskap, veiledning og erfaringsdeling, kan være avgjørende for om læring finner sted. Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten tilbyr derfor kurs for helsepersonell for å bygge opp den helsepedagogiske kompetansen.

Les «Regional strategi for pasient og pårørendeopplæring 2013–2016» her.

Les mer på mestring.no 

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

16.01 mandag

Kurs om kreft, januar-mars 2017, Kongsberg sykehus

Dette er et kurs ved Kongsberg sykehus, for deg som har eller har hatt kreft, og dine pårørende.

02.02 torsdag

Utfordrende atferd

Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviter til temaveiledning/workshop om Utfordrende atferd, med fokus på observasjon, registrering og funksjonell analyse.

09.03 torsdag

Kurs for kvinner som har hatt brystkreft

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om hvilke endringer brystkreft og forstadiediagnosen kan representere.

14.03 tirsdag

Kurs om Diabetes type 2, mars 2017, Kongsberg sykehus

Dette er et kurs ved Kongsberg sykehus, for pasienter med Diabetes type 2 og deres pårørende.

29.03 onsdag

Kurs til pårørende av mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk ved Ringerike sykehus

Velkommen til kurs for pårørende av mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk ved Ringerike sykehus.

30.03 torsdag

Alternativ og supplerende kommunikasjon med fokus på The Picture-Exchange System (PECS)

PECS er et verktøy for å hjelpe barn med autisme, eller barn og voksne uten et funksjonelt talespråk til å kommunisere med bilder, symboler eller ordbilder.

03.04 mandag

Temamøte om bipolar lidelse

Vestre Viken inviterer til kurs for pårørende til personer med bipolar lidelse.

04.04 tirsdag

Kurs om Diabetes type 1, april 2017, ved Ringerike sykehus

Velkommen til Kurs om Diabetes type 1 for pasienter og pårørende på Ringerike sykehus.

18.04 tirsdag

En bedre hverdag med hypotyreose, 2017, ved Bærum sykehus

En bedre hverdag med hypotyreose er et mestringskurs for personer med lavt stoffskifte. Kurset går over to dager; 18. og 24. april 2017.

18.04 tirsdag

Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter

Kurset er over 6 tirsdager med oppstart 18/4. det er rettet mot pasienter med langvarige smerter.

26.04 onsdag

Kurs om hjertesykdommer, Hallingdal sjukestugu, april 2017

Dette er et kurs ved Hallingdal sjukestugu i Ål, for pasienter med hjertesykdommer og deres pårørende.

26.04 onsdag

Kurs for slagrammede og deres pårørende, april-mai 2017, Kongsberg sykehus

Innholdet i kurset er utarbeidet i samarbeid mellom bruker-representanter og personell fra slagenheten. Det passer for slagrammede med alle typer utfall, fra de som føler seg helt bra igjen, til de som fortsatt har en del vansker etter slaget.

05.05 fredag

Temadag for foresatte til barn med overvekt ved Ringerike sykehus

Velkommen til Temadag for foresatte til barn med overvekt på Ringerike sykehus.

09.05 tirsdag

Kurs om blærekreft, mai 2017, Bærum sykehus

Målsettingen er at du som har, eller har hatt blærekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon.

07.06 onsdag

Kurs om kols, Hallingdal sjukestugu, juni 2017

Kurs om kols er et kurs til kols-pasienter ved Hallingdal sjukestugu, og deres pårørende.

12.06 mandag

Kurs om Diabetes 2, juni 2017, Bærum sykehus

Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret og hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen.

13.06 tirsdag

Kurs om Hjertesykdommer, juni 2017, ved Ringerike sykehus

Velkommen til kurs om Hjertesykdommer på Ringerike sykehus for pasienter og pårørende.

20.06 tirsdag

Kurs om Diabetes type 2, juni 2017, ved Ringerike sykehus

Velkommen til kurs om Diabetes type 2, for pasienter og pårørende, på Ringerike sykehus.

Se flere kommende arrangementer ()

Bruk av høreapparat

Som ny bruker av høreapparat er det viktig å komme godt i gang. Brukerkurset gir deg mye nyttig informasjon og svar på spørsmål, og passer for deg som ønsker en ekstra gjennomgang.

Diabetes type 2 i Vestre Viken

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.

Du er ikke den eneste - Barn som pårørende

«Du er ikke den eneste» er et gruppetilbud til barn og ungdom med foreldre som sliter med rus eller psykiske problemer.

Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbud

Vi har et tilbud, kalt familiegruppe, hvor familien din får informasjon og inviteres til å samarbeide med deg og behandlere.

Flerfamiliegruppe med undervisnings- og gruppetilbud

Vi har et behandlingstilbud som kalles psykoedukativ flerfamiliegruppe. Her kan du og dine nærmeste få kunnskap om hva det vil si å ha en psykisk lidelse.

Foreldreprogram

Foreldreprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller utviklingshemming.

Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus

Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.

Introduksjonsdager

Et tilbud til foresatte med barn i alderen 0–14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning/oppfølging.

KOLS-skolen ved Bærum sykehus

KOLS-skolen ved Bærum sykehus er et tilbud til pasienter i Asker og Bærum som har fått diagnosen KOLS.

Kols, e-læringskurs

For deg som har kols eller som er pårørende til en person med kols.

Kurs for deg som har eller har hatt kreft og dine pårørende, Kongsberg sykehus

Kurset har fokus på det å mestre hverdagen i forbindelse med kreftsykdom, og passer for både deg som har kreft, er under behandling eller ferdig med behandling.

Kursoversikt 2017, Habiliteringssenteret

Her finner du oversikt over hvilke kurs som Habiliteringssenteret tilbyr i 2017. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.

Lavt stoffskifte - hypotyreose, e-læringskurs

For deg som har lavt stoffskifte eller som er pårørende til en person med lavt stoffskifte.

Mestringskurs for pasienter med Myalgisk Encefalopati (ME), 2017, Bærum sykehus

Målet er at kursdeltakerne skal få utvidet innsikt i egen situasjon, slik at det blir lettere å mestre hverdagen.

OppUt

OppUt er et oppfølgingsprogram for personer med lett eller moderat psykisk utviklingshemming.

Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus, 2017

Dette er en refleksjonsgruppe for pasienter med langvarige smerter, om hvordan å fremme livskvalitet og mestre det å leve med langvarige smerte.

Startkurs - Livsstilsendringskurs for personer med sykelig overvekt, Bærum sykehus, 2017

Startkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt.

Temadager for slagrammede og pårørende ved Bærum sykehus

Lærings- og mestringssenteret ved Bærum sykehus arrangerer temadager med ulike temaer knyttet til hjerneslag. Pårørende er alltid velkommen enten man kommer alene, eller sammen med den slagrammede.

Tilbud til barn med autisme

Vi gir råd og veiledning til foreldre og medarbeidere i den aktuelle barnehage eller skole, gjerne sammen med den kommunale PP-tjenesten.

Se flere faste arrangementer ()