Bilde av pasient, helsepersonell og pårørende til Læring og mestring.

Pasient- og pårørendeopplæring

For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Vi tilbyr en rekke kurs og læringstiltak til pasienter og pårørende. Aktivitetene spenner over mange ulike diagnoser, tilstander og situasjoner.

Ved langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer, praktiske utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet.

Gjennom lærings- og mestringstilbud kan brukere, pasienter og pårørende få økt innsikt i egen situasjon slik at de forebygger forverring og tilbakefall og opplever økt mestring og bedre livskvalitet.

Mer om læring og mestring

Stort sett gruppebasert

Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som gruppebaserte kurs. Noen ganger inngår individuelle møter mellom deltakerne og en fagperson som en del av tilbudet.

Kursinnhold etter brukernes behov

Innholdet i kursene varierer. Det kan dreie seg om medisinske, praktiske, relasjonelle eller følelsesmessige forhold knyttet til det å ha langvarige helseutfordringer eller å være pårørende til noen som har det. Det som er felles, er at fagpersoner og brukerrepresentanter holder kursene sammen og at det er satt av tid til at deltakerne kan utveksle erfaringer.

Brukererfaring og fagkunnskap er sidestilt

Pasienter og pårørende deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene i samhandling med fagpersoner. Dette for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Helsepersonells evne til formidling av kunnskap, veiledning og erfaringsdeling, kan være avgjørende for om læring finner sted. Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten tilbyr derfor kurs for helsepersonell for å bygge opp den helsepedagogiske kompetansen.

Les «Regional strategi for pasient og pårørendeopplæring 2013–2016» her.

Les mer på mestring.no 

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

 • Tirsdag 20.08.
  Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus

  For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med sykdom.

 • Tirsdag 03.09.
  Kurs for deg meg hjertesykdom, Kongsberg sykehus

  Kongsberg sykehus inviterer deg som har hjertesykdom til kurs som går over to dager (tirsdag og fredag i uke 36, 2019)Ta kontakt med fastlegen for henvisning.

 • Torsdag 05.09.
  Undervisningsseminar om psykoselidelser, Ringerike

  Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om ulike former for psykose, hva som er god behandling og hvordan man kan støtte den enkelte i bedringsprosessen.

 • Onsdag 11.09.
  Temadag hjerneslag, Bærum sykehus 2019-09-11

  Velkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

 • Torsdag 19.09.
  Å være pårørende til en med psykisk lidelse

  Hensikten med seminaret er å gi råd om hvordan man kan fylle rollen som pårørende samtidig som man ivaretar egenomsorg. Det vil bli gitt informasjon om hvilke tilbud som finnes for pårørende i regionen.

 • Tirsdag 24.09.
  Kurs for deg og pårørende med hjertesykdom, Hallingdal sjukestugu

  Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å mestre sykdommen. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling og går over to dager.

 • Tirsdag 08.10.
  Kurs for deg med diabetes type 2, Ringerike sykehus

  Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å mestre sykdommen. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling og går over to dager.

 • Torsdag 10.10.
  KOLS-kurs, Bærum sykehus

  Bærum sykehus inviterer deg som har KOLS til et kurs som går over tre dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning

 • Torsdag 10.10.
  Undervisningsseminar om psykoselidelser, oktober

  Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og erfaringskunnskap vil formidles.

 • Mandag 14.10.
  Kurs for menn med prostatakreft

  Bærum sykehus inviterer deg som har prostatakreft og dine nærmeste til et kurs som går over to dager.

 • Mandag 14.10.
  Kurs for pårørende til mennesker med rus - og avhengighetsproblematikk, Ringerike sykehus.

  Ringerike sykehus ønsker velkommen til pårørende av mennesker med rus – og avhengighetsproblematikk som tablett-, alkohol-, doping og narkotikamisbruk. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.

 • Onsdag 16.10.
  Bipolar lidelse, hva er det egentlig? - Blakstad

  Velkommen til temamøte for pårørende og andre som ønsker å vite mer. Her møter du spesialister og erfaringsformidler som belyser hvordan du bedre kan forstå bipolar lidelse og hva som kan være til hjelp.

 • Mandag 21.10.
  Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehus

  Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.

 • Mandag 21.10.
  Kurs for deg med diabetes type 2, Bærum sykehus 2019-10-21

  Velkommen til kurs for deg som har diabetes type 2 på Bærum sykehus. Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få god kontroll på blodsukkeret.

 • Tirsdag 22.10.
  Kurs for deg og pårørende med kols, Ringerike sykehus

  Ringerike sykehus inviterer deg som har kols, sammen med pårørende, til to dagers kurs. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.

 • Tirsdag 22.10.
  Temadag hjerneslag, Bærum sykehus 2019-10-22

  Velkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

 • Tirsdag 29.10.
  PECS-kurs, Habiliteringssenteret

  Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til kurs: Alternativ og supplerende kommunikasjon med fokus på The Picture-Exchange System (PECS).

 • Torsdag 31.10.
  ME - mestringskurs

  Bærum sykehus inviterer deg som har ME til kurs som går over 6 ganger, á 2,5 timer. Ta kontakt med fastlegen for henvisning

 • Onsdag 13.11.
  Temadag hjerneslag, Bærum sykehus 2019-11-13

  Velkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

 • Tirsdag 03.12.
  Kurs for deg med diabetes type 2, Ringerike sykehus

  Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å mestre sykdommen. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling og går over to dager.

Kurs og aktiviteter for helsepersonell

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.