HELSENORGE

Brukerutvalget

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket.

Utvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Vestre Vikens sykehusområde. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere befolkningen som får sitt sykehustilbud gjennom Vestre Viken.

Leder og medlemmer

Leder og medlemmer i Brukerutvalget
Rune Kløvtveit

Rune Kløvtveit

Tittel: Leder
Organisasjon: FFO Viken
Mobil: 414 51 530
Klinikkansvar:

David C. Hemmingsen

David C. Hemmingsen

Tittel: Medlem
Organisasjon: Kreftforeningen

Mobil: 481 37 840
Klinikkansvar:
 - Drammen sykehus 

Elisabeth Schwencke.

Elisabeth Schwencke

Tittel: Medlem
Organisasjon:FFO Viken
Mobil: 412 77 741
Klinikkansvar:

 - Prehospitale tjenester
 - Klinikk for medisinsk diagnostikk


Toril.jpg

Toril Naper Hauge​

Tittel: Medlem
Organisasjon: Pensjonistforbundet
Mobil: 928 15 598
Klinikkansvar:
 

Portrettbilde av Jan Helge Tuv.

Jan Helge Tuv

Tittel: Medlem
Organisasjon: 
Mobil: 411 61 795
Klinikkansvar:
 - Ringerike sykehus

Gudrun Breistøl.

Gudrun Breistøl

Tittel: Nestleder
Organisasjon:FFO Viken
Mobil: 918 32 715
Klinikkansvar:
 - Psykisk helse og rus

Mark Miller

Mark Miller

Tittel: Medlem
Organisasjon:FFO Viken
Mobil: 928 87 660
Klinikkansvar:
 - Bærum sykehus
 - Ringerike sykehus


Christine Malmberg 175.jpg


Christine Malmberg​​

Tittel: Medlem
Organisasjon: RIO
Mobil: 917 75 583
Klinikkansvar:
 - Psykisk helse og rus

Nasim Rizvi
Tittel: Medlem
Organisasjon: Buskerud innvandretråd
Mobil: 469 60 432

 ​

Oppgaver​​

Brukerutvalget skal gi råd til administrasjonen og styret i saker som angår tilbudet til pasientene. Utvalget skal bidra i plan- og budsjettprosesser og selv ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal også bidra med brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg.

Brukerutvalget skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerutvalget har observatørstatus med møte- og talerett i styremøter i Vestre Viken helseforetak.

Veiledning, retningslinjer og mandat

Mandat for Brukerutvalget i Vestre Viken Skjema for ønske om bidrag fra Brukerutvalget Felles retningslinjer - tilpasset Helse Sør-Øst Veileder for årsrapport og årlig melding Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester Veileder for brukermedvirkning ved anskaffelse av privat helsetjeneste Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg Veileder for brukermedvirkning i helseforskning Mandat kontaktpersonordningen

Årsrapport 

​Årsrapport 2022

Møtereferater 2023

​24. januar 2023

21. februar 2023

21. mars 2023

2. mai 2023​​

6. juni 2023

22. august 2023

19. september 2023​​​​​​

​Møtereferater 2022

25. januar 2022

22. februar 2022

22. mars 2022

22. april 2022

24. mai 2022

14. juni 2022 23. august 2022 20. september 2022 25. oktober 2022

22. november 2022

14. desember 2022

Møtereferater 2021

20. januar 2021 17. februar 2021 17. mars 2021 21. april 2021 26. mai 2021 16. juni 2021 24. august 2021

21. september 2021 19. oktober 2021 23. november 2021 14. desember 2021

Møtereferater 2020

22. januar 2020 

19. februar 2020

22. april 2020

20. mai 2020

10. juni 2020 26. august 2020

16. september 202021. oktober 2020 

11. november 2020

9. desember 2020

Møtereferater 2019

17. janaur 2019 21. januar 2019 11. februar 2019 11. mars 2019 8. april 2019 13. mai 2019 17. juni 2019 9. september 2019 14. oktober 2019 11. november 2019 9. desember 2019

 

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere møter, kontakt oss på brukerutvalget@vestreviken.no, så får du dokumentene tilsendt på e-post.

Har du behov for bidrag fra Brukerutvalget

Fant du det du lette etter?