Brukerutvalget

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket.

​Utvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Vestre Vikens sykehusområde. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere befolkningen som får sitt sykehustilbud gjennom Vestre Viken. 

Leder og medlemmer

Rune Kløvtveit

Rune Kløvtveit
Leder
FFO Viken
Telefon: 414 51 530

Klinikkansvar:

Heidi Hansen.

Heidi Hansen              
Nestleder
RIO Buskerud
Telefon: 916 42 030

Klinikkansvar:

David C. Hemmingsen

David C. Hemmingsen
Medlem
Kreftforeningen
Telefon: 481 37 840

Klinikkansvar:

              

Elisabeth Schwencke.

Elisabeth Schwencke
Medlem
FFO Viken
Telefon: 412 77 741

Klinikkansvar:

Franck Tore Larsen.

Franck Tore Larsen
Medlem
SAFO Sør-Øst
Telefon: 908 22 175

Klinikkansvar:

              

Portrettbilde av Grethe Synnøve Karlsen.

Grethe Synnøve Karlsen
Medlem
FFO Viken
Telefon: 414 11 585

Klinikkansvar:

 

Lillemor Sandberg.

Lillemor Sandberg
Medlem
FFO Viken
Telefon: 480 09 877

Klinikkansvar:

              

Rune Hansen Gunnerød.

Rune Hansen Gunnerød
Medlem
FFO Viken
Telefon: 472 94 545

Klinikkansvar:

              

Torunn Viervoll.

​​Gudrun Breistøl
Medlem
FFO Viken
Telefon: 918 32 715

Klinikkansvar:

Mark Miller

Mark Miller

Medlem
FFO Viken
Telefon: 928 87 660

Klinikkansvar:


Oppgaver

Brukerutvalget skal gi råd til administrasjonen og styret i saker som angår tilbudet til pasientene. Utvalget skal bidra i plan- og budsjettprosesser og selv ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal også bidra med brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg.

Brukerutvalget skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerutvalget har observatørstatus med møte- og talerett i styremøter i Vestre Viken helseforetak.

Veiledning, retningslinjer og mandat

Mandat for Brukerutvalget i Vestre VikenFelles retningslinjer - tilpasset Helse Sør-Øst.pdf Veileder for årsrapport og årlig melding Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester Veileder for brukermedvirkning ved anskaffelse av privat helsetjeneste Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg Veileder for brukermedvirkning i helseforskning Mandat kontaktpersonordningen

Møtereferater 2020

22. januar 2020 

19. februar 2020

22. april 2020

20. mai 2020

10. juni 202026. august 2020

16. september 202021. oktober 2020 

11. november 2020

9. desember 2020

Møtereferater 2019

17. janaur 2019 21. januar 2019 11. februar 2019 11. mars 2019 8. april 2019 13. mai 2019 17. juni 2019 9. september 2019 14. oktober 2019 11. november 2019 9. desember 2019

Møtereferater 2018

04. januar 2018 12. februar 2018 05. mars 2018 16. april 2018 07. mai 2018 04. juni 2018 03. september 2018 08. oktober 2018 05. november 2018 03. desember 2018
 

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere møter, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så får du dokumentene tilsendt på e-post.

Fant du det du lette etter?