Brukerutvalget

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket.

​Utvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Vestre Vikens sykehusområde. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere befolkningen som får sitt sykehustilbud gjennom Vestre Viken.

Leder og medlemmer

Leder og medlemmer i Brukerutvalget
Rune Kløvtveit

Rune Kløvtveit

Tittel: Leder
Organisasjon: FFO Viken
Mobil: 414 51 530
Klinikkansvar:
 - Drammen sykehus

Heidi Hansen.

Heidi Hansen              

Tittel: Nestleder
Organisasjon: RIO Buskerud
Mobil: 916 42 030
Klinikkansvar:

 - Psykisk helse og rus

David C. Hemmingsen

David C. Hemmingsen

Tittel: Medlem
Organisasjon: Kreftforeningen
Mobil: 481 37 840
Klinikkansvar:
 

              

Elisabeth Schwencke.

Elisabeth Schwencke

Tittel: Medlem
Organisasjon: FFO Viken
Mobil: 412 77 741
Klinikkansvar:

 - Prehospitale tjenester

     
Portrettbilde av Grethe Synnøve Karlsen.

Grethe Synnøve Karlsen

Tittel: Medlem
Organisasjon: FFO Viken
Mobil: 414 11 585
Klinikkansvar:
 - Klinikk for intern service

    

Jan Helge Tuv

Tittel: Medlem
Organisasjon: 
Mobil: 411 61 795
Klinikkansvar:
 - Ringerike sykehus

Gudrun Breistøl.

​​Gudrun Breistøl

Tittel: Medlem
Organisasjon: FFO Viken
Mobil: 918 32 715
Klinikkansvar:
 - Psykisk helse og rus

Mark Miller

Mark Miller

Tittel: Medlem
Organisasjon: FFO Viken
Mobil: 928 87 660
Klinikkansvar:
 - Bærum sykehus
 - Ringerike sykehus

​   

Cecilie Bråthen

Tittel: Medlem
Organisasjon:
Mobil: 976 80 915
Klinikkansvar:
 - Bærum sykehus

Oppgaver

Brukerutvalget skal gi råd til administrasjonen og styret i saker som angår tilbudet til pasientene. Utvalget skal bidra i plan- og budsjettprosesser og selv ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal også bidra med brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg.

Brukerutvalget skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerutvalget har observatørstatus med møte- og talerett i styremøter i Vestre Viken helseforetak.

Veiledning, retningslinjer og mandat

Mandat for Brukerutvalget i Vestre VikenFelles retningslinjer - tilpasset Helse Sør-Øst.pdf Veileder for årsrapport og årlig melding Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester Veileder for brukermedvirkning ved anskaffelse av privat helsetjeneste Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg Veileder for brukermedvirkning i helseforskning Mandat kontaktpersonordningen

Møtereferater 2021

20. januar 202117. februar 202117. mars 2021

Møtereferater 2020

22. januar 2020 

19. februar 2020

22. april 2020

20. mai 2020

10. juni 202026. august 2020

16. september 202021. oktober 2020 

11. november 2020

9. desember 2020

Møtereferater 2019

17. janaur 2019 21. januar 2019 11. februar 2019 11. mars 2019 8. april 2019 13. mai 2019 17. juni 2019 9. september 2019 14. oktober 2019 11. november 2019 9. desember 2019

 

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere møter, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så får du dokumentene tilsendt på e-post.

Fant du det du lette etter?