Rett til innsyn i pasientjournalen din

Vestre Viken registrerer, behandler og lagrer personopplysninger. Dette gjør vi først og fremst for å kunne gi god helsehjelp, men også for å forske. Vi har plikt til å beskytte disse opplysningene og du som er pasient har en rekke rettigheter når det gjelder behandlingen av disse opplysningene.

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, hva slags informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning. Det er strenge regler for hvordan en journal skal behandles, oppbevares og hvem som kan ha tilgang til den.

Dine rettigheter:

Innsyn i egen journal

Som pasient har du rett til innsyn i din egen journal med vedlegg. På forespørsel har du også rett til kopi. Du kan også be om forklaring av faguttrykk og liknende. Hvis du ønsker innsyn i, eller kopi av, journalen kan du henvende deg til Vestre Viken per post.

Last ned skjema for anmodning om journalkopi

Anmodning om journalkopier og andre henvendelser vedrørende pasientjournal skal sendes skriftlig (i brevs form) til:
Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Henvendelser på e-post godtas dessverre ikke ifølge våre interne rutiner. Vi gjør oppmerksom på at forespørsel om kopi av journal har en behandlingstid på inntil fire uker.

Innsyn i logg

Du kan også kreve innsyn i loggen til journalsystemet. Loggen forteller hvem som har vært inne i din journal og lest eller ført inn opplysninger. Loggen er en intern sikkerhetsmekanisme ved sykehuset, og benyttes for å avdekke eventuell uautorisert tilgang til personopplysninger. 

Postadresse ved krav om innsyn i logg: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Krav om sperring av journalopplysninger

Du kan på bestemte vilkår be om at tilgang til journalen din begrenses. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at sperring av opplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner.

Postadresse ved krav om sperring av journalopplysninger: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Retting av journalopplysninger

Du har krav på å få rettet feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige utsagn eller opplysninger i en journal.
Du kan anmode om sletting av journalopplysninger. Dette gjelder opplysninger som er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder eller som åpenbart ikke er nødvendige av hensyn til helsehjelpen. Det kreves i tillegg at det ikke strider mot allmenne hensyn å slette dem.

Postadresse ved krav om retting av journalopplysninger: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Hvis du får avslag på kravet

Hvis du får avslag på krav om innsyn, retting, sletting eller sperring av tilgang til journal, kan du klage til Helsetilsynet i fylket.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.