Rett til innsyn i pasientjournalen din

Vestre Viken registrerer, behandler og lagrer personopplysninger. Dette gjør vi først og fremst for å kunne gi god helsehjelp, men også for å forske. Vi har plikt til å beskytte disse opplysningene og du som er pasient har en rekke rettigheter når det gjelder behandlingen av disse opplysningene.

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling og hva slags informasjon som er gitt. Det er strenge regler for hvordan journalopplysninger skal behandles og hvem som kan ha tilgang til dem. 

For fullstendig journal, må du sende brev. Se fremgangsmåte under.

Innsyn i egen journal

Som pasient har du rett til innsyn i din egen journal med vedlegg. Du kan også be om forklaring av faguttrykk og liknende.

Fra og med 3. juni 2019 kan pasienter i Vestre Viken HF lese deler av pasientjournalen sin på nett. Løsningen leveres av Helsenorge.no.

Merk at det bare er et utvalg journaldokumenter (fra og med 15. oktober 2018) som blir tilgjengelige gjennom denne løsningen.

Hvis du ønsker å se eldre dokumenter og/eller hele journalen må du fylle ut skjemaet under og sende det til oss i posten.

Last ned skjema for anmodning om journalkopi

Anmodning om journalkopier og andre henvendelser om pasientjournal skal sendes skriftlig (i brevs form) til:

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Merk at dersom du ber om røntgenbilder på en CD-plate, koster det kr. 85,-.

Vi gjør oppmerksom på at forespørsel om kopi av journal har en behandlingstid på inntil fire uker.

Innsyn i logg

Du kan også kreve innsyn i loggen til journalsystemet. Loggen forteller hvem som har vært inne i din journal og lest eller ført inn opplysninger. Loggen er en intern sikkerhetsmekanisme ved sykehuset, og benyttes for å avdekke eventuell uautorisert tilgang til personopplysninger. 

Postadresse ved krav om innsyn i logg:

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Krav om sperring av journalopplysninger

Du kan på bestemte vilkår be om at tilgang til journalen din begrenses.
I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at sperring av opplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner.

Postadresse ved krav om sperring av journalopplysninger:

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Retting av journalopplysninger

Du har krav på å få rettet feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige utsagn eller opplysninger i en journal.

Du kan be om sletting av journalopplysninger.

Dette gjelder opplysninger som er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder eller som åpenbart ikke er nødvendige av hensyn til helsehjelpen. Det kreves i tillegg at det ikke strider mot allmenne hensyn å slette dem.

Postadresse ved krav om retting av journalopplysninger:

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Hvis du får avslag på kravet

Hvis du får avslag på krav om innsyn, retting, sletting eller sperring av tilgang til journal, kan du klage til Helsetilsynet i fylket.

Fant du det du lette etter?