Rett til innsyn i pasientjournalen din

Vestre Viken registrerer, behandler og lagrer personopplysninger. Dette gjør vi først og fremst for å kunne gi god helsehjelp, men også for å forske. Vi har plikt til å beskytte disse opplysningene. Du som er pasient har en rekke rettigheter når det gjelder behandlingen av opplysningene om deg.

En pasientjournal inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling og hva slags informasjon vi har gitt pasienten. Det er strenge regler for hvordan vi skal behandle journalopplysninger og hvem som kan ha tilgang til dem. 

Innsyn i din egen journal

Som pasient har du rett til innsyn i din egen journal, inkludert vedlegg. Du kan også be om forklaring av faguttrykk og lignende.

Tilgang til deler av journalen på Helsenorge.no

Du som er pasient i Vestre Viken kan lese deler av pasientjournalen din på nett. Du finner journalen og mer informasjon om tjenesten på helsenorge.no/pasientjournal.

Merk at det bare er et utvalg journaldokumenter (fra og med 15. oktober 2018) som er tilgjengelig gjennom denne løsningen.

Tilgang til hele journalen

Hvis du ønsker å se eldre dokumenter enn du finner på Helsenorge.no, og/eller hele journalen din, må du fylle ut et skjema som du sender oss i posten.

Last ned skjema for anmodning om journalkopi

Når du har fylt ut skjemaet sender du det til: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Hvis du har andre henvendelser om pasientjournal må det også sendes skriftlig til adressen over.

Merk at dersom du ber om røntgenbilder på en CD-plate, koster det kr. 85,-.

Vi gjør oppmerksom på at forespørsel om kopi av journal har en behandlingstid på inntil fire uker.

Innsyn i logg

Du kan også kreve innsyn i loggen til journalsystemet. Loggen forteller hvem som har vært inne i din journal og lest eller ført inn opplysninger. Loggen er en intern sikkerhetsmekanisme ved sykehuset, som blir brukt for å avdekke eventuell uautorisert tilgang til personopplysninger. 

Postadresse ved krav om innsyn i logg:

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Krav om sperring av journalopplysninger

Du kan på bestemte vilkår be om at tilgang til journalen din begrenses.
I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at sperring av opplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner.

Postadresse ved krav om sperring av journalopplysninger:

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Retting eller sletting av journalopplysninger

Du har krav på å få rettet feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige utsagn eller opplysninger i en journal.

Du kan også be om sletting av journalopplysninger.

Dette gjelder opplysninger som er feilaktige eller misvisende, føles belastende for den det gjelder eller som åpenbart ikke er nødvendige av hensyn til helsehjelpen. Det kreves i tillegg at det ikke strider mot allmenne hensyn å slette dem.

Postadresse ved krav om retting av journalopplysninger:

Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.

Hvis du får avslag på kravet

Får du avslag på krav om innsyn, retting, sletting eller sperring av tilgang til journal, kan du klage til Helsetilsynet i fylket

Fant du det du lette etter?