Brukerrådet for Drammen DPS

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

Leder og medlemmer

Wenche Steenstrup.

Wenche Steenstrup
Leder
Mental Helse
Tlf: 909 96 829

Hanne M. H. Knudsen. Hanne M. H. Knudsen
Brukerrepresentant
Leve
Tlf: 473 00 437
May Karin Tobro. May Karin Tobro
Brukerrepresentant
LPP
Tlf: 986 74 958
Benedikte-Marie Lio. Benedikte-Marie Lio
Brukerrepresentant
Mental Helse Ungdom
Tlf: 993 74 943
Bjørnar Elstad. Bjørnar Elstad
Brukerrepresentant
A-larm
Tlf: 971 47 139
Kjell Jensen.

Kjell Jensen
Brukerrepresentant
Brukerutvalget i VVHF
Tlf: 913 40 635

Katrine Hippe. Katrine Hippe
Avdelingsleder
Drammen DPS
Tlf: 992 16 530
Margrete Nysterud. Margrete Nysterud
Seksjonsleder
Drammen DPS
Tlf: 980 75 439
Anne Grethe Terjesen. Anne Grethe Terjesen
Koordinator
Drammen DPS
Tlf: 918 85 095

Oppgaver

Brukerrådet ved Drammen DPS er etablert for å bidra til brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg. Rådets hovedoppgave er å ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasientene og pårørende, og skal være et forum for tilbakemelding på erfaringer pasienter og pårørende har gjort seg i møtet med Drammen DPS.

Brukerrådet er et rådgivende organ for ledelsen ved Drammen DPS i saker hva angår tjenestetilbud til både pasienter og deres pårørende, og skal avgi høringsuttalelser i slike saker.

Rådet skal bidra i Drammen DPS sitt strategiarbeid, ved utarbeidelse av mål og i budsjettprosesser. Videre skal rådet være et samarbeidsforum mellom avdelinger, brukerorganisasjoner og brukerutvalget i Vestre Viken.

Brukerrådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner.

Dokumenter
 

Brukerrådets Mandat

Presentasjon av Brukerrådet

Brukerrådets handlingsplan 2015-2016

Brukerrådets møteplan og årshjul 2016

Møtereferater

Møtereferater 2017

25. januar 201729. mars 201726. april 2017

Møtereferater 2016

20. januar 2016

24. februar 2016

30. mars 2016

20. april 2016

22. juni 2016

28. september 2016

30. november 2016

07. desember 2016 - Møteplassen

Møtereferater 2015

25. februar 2015

18. mars 2015

29. april 2015

27. mai 2015

24. juni 2015

26. august 2015

30. september 2015

28. oktober 2015

25. november 2015

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere møter, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så får du dokumentene tilsendt på e-post.