Brukerutvalg

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket.

​Utvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Vestre Vikens sykehusområde. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere befolkningen som får sitt sykehustilbud gjennom Vestre Viken. 

Leder og medlemmer

Toril Krogsund.Toril Krogsund
Leder
FFO Buskerud
Tlf: 906 26 019
Anne Helene Lindseth.Anne Helene Lindseth
Nestleder
FFO Akershus
Tlf: 970 63 601
Arne Moe.Arne Moe
Medlem
Kreftforeningen
Tlf: 926 27 020
Aina Rugelsjøen.Aina Rugelsjøen
Medlem
FFO Buskerud
Tlf: 411 77 966
Torunn Viervoll.Torunn Viervoll
Medlem
FFO Akershus
Tlf: 472 58 715
Kjell Jensen.Kjell Jensen
Medlem
FFO Buskerud
Tlf: 915 46 032
Rune Hansen Gunnerød.Rune Hansen Gunnerød
Medlem
FFO Buskerud
Tlf: 472 94 545
Franck Tore Larsen.Franck Tore Larsen
Medlem
SAFO Sør-Øst
Tlf: 908 22 175
Lillemor Sandberg.

​​Lillemor Sandberg
Medlem
FFO Buskerud
Tlf: 480 09 877

Heidi Hansen.Heidi Hansen
Medlem
Rio Buskerud
Tlf: 916 42 030

Oppgaver

Brukerutvalget skal gi råd til administrasjonen og styret i saker som angår tilbudet til pasientene. Utvalget skal bidra i plan- og budsjettprosesser og selv ta initiativ til å fremme saker som har betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal også bidra med brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg.

Brukerutvalget skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerutvalget har observatørstatus med møte- og talerett i styremøter i Vestre Viken helseforetak.

Møtereferater

Møtereferater 2018

04. januar 201812. februar 2018

Møtereferater 2017

16. januar 201713. februar 201703. april 2017

06. juni 201711. september 201716. oktober 201713. november 201704. desember 2017

Møtereferater 2016

02. januar 201629. februar 201611. april 201602. mai 201606. juni 2016 22. august 2016 12. september 2016 10. oktober 2016 14. november 2016 05. desember 2016 09. desember 2016

Møtereferater 2015

19. januar 2015 16. februar 2015 16. mars 2015 20. april 2015 08. juni 2015 24. august 2015 14. september 2015 19. oktober 2015 16. november 2015 14. desember 2015

 

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere møter, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så får du dokumentene tilsendt på e-post.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.