Samarbeidsutvalg for leger

Samarbeidsutvalg for leger i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike er opprettet etter mandat fra Lokalt samarbeidsutvalg (LSU).  

illustrasjon diverse helseyrker

Samarbeidsutvalg for leger

Bærum: MSU (Medisinsk samarbeidsutvalg)
Drammen: RMU (Rådgivende medisinskfaglig utvalg)
Kongsberg: RMFU (Rådgivende medisinskfaglig utvalg)
Ringerike: SU (Samarbeidsutvalg leger)

Fant du det du lette etter?